Duurzame warmte en koude voor nieuwbouw in Katwijk

Het voormalige vliegkamp Valkenburg in de gemeente Katwijk krijgt een nieuwe bestemming als woon- en werklocatie. De komende vijftien jaar worden er in Valkenhorst zo’n 5.600 woningen gebouwd. Daarnaast zijn er kavels voor voorzieningen zoals scholen en winkels, en voor een werkgebied voor de drone-industrie. Firan werkt mee aan een duurzame warmte-oplossing voor het gebied in transformatie.

Duurzaam en energieneutraal

In de gebiedsontwikkeling van Valkenhorst is het behoud van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van de locatie, die eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf, een belangrijk uitgangspunt. Er wordt gestreefd naar energieneutraliteit op gebiedsniveau, met woningen die groen en duurzaam worden gerealiseerd.

Warmtenet met aquathermie

Gebiedsontwikkelaar BPD en toekomstige projectontwikkelaars starten naar verwachting in 2025 met de bouw van woningen. Firan en waterbedrijf Dunea werken momenteel aan het ontwerp en de businesscase voor het warmte- en koude-concept voor de nieuwe woonwijk.

Het warmteconcept omvat een lage temperatuur warmtenet met als basisbron de thermische energie uit een drinkwatertransportleiding van Dunea. Daarnaast zorgen enkele warmte- en koude-opslagsystemen, die gebruik maken van bodemwarmte, voor duurzame verwarming en comfortkoeling.

Warmte- en koude-oplossing voor de toekomst

In de eerste fase van de ontwikkeling van Valkenhorst – in de periode 2025 tot 2027 – worden naar verwachting ongeveer 1.600 woningen aangesloten op een warmte- en koude-systeem.

Dunea en Firan werken toe naar een publiek warmtenet, waaraan naast het waterbedrijf en de infraspecialist mogelijk ook de gemeente Katwijk en andere partners deelnemen. Het collectieve warmtesysteem zorgt voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossing die klaar is voor de nieuwe toekomst van de vliegbasis in Katwijk.

De warmte- en koude-oplossing voor Valkenhorst is een samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Rijnland, waterbedrijf Dunea, de gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf, gebiedsontwikkelaar BPD en Firan.

Delen op social media