Energy hub met batterij gaat congestie tegen op Tholen

Netbeheerder Stedin, energietransitieplatform ON E Target en Firan (als onderdeel van een samenwerkingsverband met ON E Target) gaan samen met bedrijven van de bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen van het Zeeuwse Tholen en Schouwen-Duivenland (Noordring) als eersten in Nederland aan de slag met de inzet van flexibel elektriciteitsvermogen met behulp van een batterij in een energy hub.

Op steeds meer locaties, zoals bedrijventerreinen en industriegebieden, groeit de vraag naar lokale duurzame energie. Tegelijkertijd kunnen grootschalige zonnevelden en windparken hun opgewekte duurzame energie niet altijd kwijt, bijvoorbeeld omdat via het drukbezette elektriciteitsnet onvoldoende transport mogelijk is (netcongestie).

Flexibel vermogen

Om het congestieprobleem op Tholen en Schouwen-Duivenland op te lossen, onderzocht Stedin flexibel regelbaar elektriciteitsvermogen (congestiemanagement), waarbij partijen met flexibel vermogen tijdens piekmomenten óf hun productie tijdelijk afregelen óf juist meer elektriciteit gebruiken. Er is slechts een aantal uren per jaar daadwerkelijk sprake van congestie en op die momenten is dan flexibel vermogen nodig. Deze oplossingsrichting resulteerde in een samenwerking tussen zowel de netbeheerder als Firan en ON E Target.

Slim combineren van opwek, opslag en verbruik

Balanceren van het lokale elektriciteitsnet door middel van een energy hub is de oplossing die Firan en ON E Target kozen. De uitdaging voor een energy hub ligt in het slim combineren van opwek, opslag en verbruik. Er zijn veel partijen nodig om een energy hub te realiseren. Door samen te werken kan de positieve impact voor de deelnemende partijen en het elektriciteitsnet erg groot zijn. Voor de energy hub op Slabbecoornpolder en Welgelegen heeft Firan het ontwerp gemaakt, waarvan een collectieve batterij onderdeel is. Samen met Stedin is een groeps-ATO* ondertekend, waardoor het bedrijvencollectief de gezamenlijke capaciteit onderling kan en mag delen.

Stroom voor de regio

Door de inzet van de energy hub kan congestie op het elektriciteitsnet worden vermeden en ontstaat er met de 2 Megawatt batterij extra ruimte op het lokale elektriciteitsnet van Tholen en Schouwen-Duiveland. Totdat Stedin netuitbreiding heeft gerealiseerd, zorgt deze oplossing voor leveringszekerheid van stroom in de regio. Daarnaast biedt deze oplossing ruimte voor de groei van zon-op-dak voor huishoudens in de regio.

Batterij

De te plaatsen batterij in de energy hub op de bedrijventerreinen kan de vraag en het aanbod van duurzame energie beter op elkaar afstemmen. De batterij, met een flexibel vermogen van 2MW, wordt geleverd door Kenter en helpt de druk op het lokale elektriciteitsnet effectief te verminderen. De batterij laadt zich op met duurzame energie uit zon (en eventueel wind) wanneer het net vol zit. De batterij ontlaadt (levert stroom terug) als er veel gebruikers tegelijk voor afname op het net zitten, oftewel: als de vraag naar stroom groot is. Ook kan Stedin een afroep doen wanneer zij meer vermogen nodig heeft om te balanceren binnen het energienet. Daarmee is de batterij helpend en niet verstorend voor het net.

Inventieve oplossingen

De complexiteit van dit traject is om rekening te houden met de belangen van zowel de netbeheerder als de bedrijven, en deze goed in evenwicht te houden. Aan de basis staat een diepgaande analyse met de minimale uitgangspunten om voor alle partijen voldoende comfort te bieden, maar ook de ruimte te hebben om gaandeweg nog te kunnen bijschakelen. Daarnaast kan de batterij ingezet worden om de benodigde netcapaciteit te verminderen. De batterij zal met slimme sturing lokaal gebruikt worden voor energieopslag en uitgifte.

Door dit soort inventieve oplossingen kunnen bedrijven meer duurzame energie opwekken en deze vervolgens op het eigen terrein weer gebruiken.

* Een groeps-ATO is een collectieve aangifte tot tijdelijke opslag en dit biedt de mogelijkheid om het net efficiënter te kunnen gebruiken door buiten de piekuren (de dalen in de netbelasting) beschikbare transportcapaciteit ter beschikking te stellen aan aangeslotenen.

De energy hub op de bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen is een initiatief van Stedin, ON E Target en Firan.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!