Energy hub op Kempisch Bedrijvenpark als oplossing voor netcongestie

Het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert neemt samen met Provincie Noord-Brabant, de Kempengemeenten, Brainport Development en Metropoolregio Eindhoven deel aan een pilot van netbeheerder Enexis. In deze pilot onderzoekt Firan de mogelijkheden om met een energy hub de capaciteit op het elektriciteitsnet te verdelen.

Bedrijven op het Kempische Bedrijvenpark in het Brabantse Hapert ondervinden hinder van netcongestie. Aan de ene kant zijn er bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden of juist opstarten, terwijl er geen netcapaciteit (stroom) beschikbaar is. En aan de andere kant zijn er bedrijven die duurzame energie opwekken, maar hun overschot niet kunnen terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Energiescan voor inzicht in verbruik

In deze pilot onderzoekt Firan hoe het Kempisch Bedrijvenpark met een energy hub in haar eigen energie kan voorzien. Hiervoor is een energiescan van het bedrijventerrein gemaakt, waarbij de verbruiksprofielen van de ondernemers en de opwek van energie in kaart is gebracht. Ook zijn de knelpunten geanalyseerd.

De uitkomsten van de analyse lieten zien dat de beschikbaarheid van het net efficiënter wordt benut zodra bedrijven hun verbruiksprofielen onderling afstemmen. Door productieprocessen beter op elkaar af te stemmen kan de lokaal opgewekte energie ook lokaal gebruikt worden, en op het juiste moment.

Inmiddels werken we toe naar het voorlopige ontwerp en worden voorbereidingen getroffen voor het afsluiten van het definitieve groepscontract met Enexis. Naar verwachting zullen in deze fase steeds meer bedrijven aansluiten. Door het groeien van het collectief kan de capaciteit nog effectiever verdeeld worden. Ook verkent Firan samen met de ondernemers de mogelijkheid voor de ondernemers om samen te investeren in bijvoorbeeld een grote batterij om energie op te slaan. 

Toekomstbestendig lokaal energienet

Een energy hub maakt optimaal gebruik van lokale, duurzame energie en zorgt voor balans tussen opwek, opslag en verbruik van energie. Het Kempisch Bedrijvenpark heeft grote dakoppervlakten beschikbaar voor zonnepanelen en er zijn plannen voor windmolens in de nabijheid van het bedrijvenpark. Ook zijn er verschillende bedrijven gevestigd met een groot energieverbruik, die groeien en investeren in automatisering, robotisering en elektrificering. Dit biedt de pilot de juiste potentie voor de inzet van een energy hub. De economische groei van de bedrijven op het Kempisch Bedrijvenpark kan dankzij een energy hub beter geborgd worden.

De energy hub op het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert is een initiatief van ondernemers op het Kempisch Bedrijvenpark, Enexis, Provincie Noord-Brabant, de Kempengemeenten, Brainport Development, Metropoolregio Eindhoven en Firan.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!