Regionaal waterstofnetwerk voor ondernemingen in Deventer

Firan werkt samen met partners aan een regionaal waterstofnetwerk voor ondernemingen en bedrijventerreinen in Deventer. De lokale keten voor productie en gebruik van waterstof maakt de verduurzaming van bedrijfsprocessen mogelijk.

Onder de noemer GROHW (kort voor: GReen Oxygen Hydrogen en WasteHeat) ontwikkelt een consortium van publieke en private partijen een waterstofnetwerk voor ondernemingen in en rond Deventer. Firan werkt samen met de GROHW-partners aan het ontwerp en de aanleg van een open infrastructuur voor de distributie van waterstof.

Een complete keten voor waterstof

Het GROHW-project richt zich op de realisatie van een complete lokale keten met producenten en gebruikers van duurzame waterstof. Het waterstofnetwerk is met name een oplossing voor bedrijven die gebruik maken van verbrandingsprocessen. De drukte op het elektriciteitsnet zet een rem op de verduurzaming en elektrificatie van de bedrijfsprocessen. Het regionale waterstofnetwerk creëert nieuwe ruimte voor de inzet van duurzame energie, wat bijdraagt aan de reductie van de CO2-uitstoot van de ondernemingen.

Een oplossing voor de toekomst

Firan is aan de slag met het technische ontwerp voor het regionale waterstofnetwerk in de gemeente Deventer. Het uitgangspunt is dat het lage druk distributienetwerk toegankelijk is voor verschillende aanbieders en afnemers van duurzame waterstof. Firan ontwikkelt ook een oplossing voor de stabiliteit van het systeem: een combinatie van fysieke assets en software systemen brengt vraag en aanbod van waterstof dan steeds in balans. De aanpak zorgt voor een betaalbare en betrouwbare oplossing die klaar is voor de toekomst.

In de eerste fase van het project wordt Nefit Bosch de eerste gebruiker van het waterstofnetwerk. Tegelijkertijd start de aanleg van de infrastructuur om ook andere ondernemingen aan te sluiten. De lokale waterstofproductie is onderdeel van de tweede fase van het project. Daarnaast verkent het GROHW-consortium het potentieel van restwarmte en zuurstof. In de derde fase staat de ontwikkeling van de infrastructuren voor de waterstofdistributie centraal. Het tracé beslaat in eerste instantie enkele tientallen meters, maar uiteindelijk zo’n 3,5 tot vier kilometer.

Koploper in waterstof voor de industrie

De gemeente steunt het GROHW-initiatief en verwacht dat grote ondernemingen en MKB-bedrijven op de verschillende industrieterreinen in Deventer binnen enkele jaren gebruikmaken van de waterstof. Het waterstofnetwerk in de Hanzestad is daarmee een koploper in de toepassing van waterstof voor verduurzaming van industriële processen en zwaar transport in Nederland.

Firan werkt samen met partners van GROHW (onder meer Witteveen+Bos, Essent en ondernemers zoals Nefit Bosch en Nefit Industrial) aan de ontwikkeling en realisatie van het waterstofnetwerk in Deventer. Het project wordt gesteund door de gemeente Deventer.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!
Waterstof als duurzaam alternatief

In deze animatie is te zien hoe waterstofnetwerken bedrijfsprocessen en vervoermiddelen verduurzamen.

Video afspelen