Samenwerken aan innovatief waterstofproject Hy2Market

Als deelnemer aan het onderzoeksproject Hy2Market werkt Firan aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige waterstofketen in de Europese Unie. Het consortium richt zich op een netwerk voor de productie, het transport en de toepassing van waterstof.

Waterstof is een belangrijke pijler van de Europese energietransitie en klimaatdoelstellingen. De groeiende belangstelling voor het potentieel van waterstof stimuleert vernieuwende initiatieven die bijdragen aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energie-oplossing voor de Europese economie.

Samenwerken om te versnellen

De verwachting is dat de ontwikkelingen rond waterstof de komende drie tot vijf jaar in een stroomversnelling raken. Hierbij spelen onder meer de duurzame ambities van nationale overheden en de komst van nieuwe wet- en regelgeving een belangrijke rol. In diverse pilots worden ervaringen opgedaan met waterstoftoepassingen. Het praktijkgerichte onderzoeksproject Hy2Market zorgt voor de ontwikkeling en uitwisseling van expertise.

Met veertig coalitiepartners in tien regio’s werkt het onderzoeksproject Hy2Market van 2023 tot 2026 aan een toekomstbestendige Europese keten voor waterstofproductie, -transport en -gebruik. Daarnaast onderzoekt Hy2Market de eventuele knelpunten en mogelijke oplossingen voor de inzet van waterstof voor de energietransitie in de Europese Unie. Als consortiumpartner draagt Firan bij aan de kennis over onder meer regionale waterstofdistributienetwerken, en delen we onze ervaringen uit projecten in onder andere het Amsterdamse havengebied.

Lokale en regionale oplossingen

Waterstof is een belangrijk onderdeel van de oplossingen voor de groeiende markt voor duurzame energie en de toenemende drukte op het gereguleerde elektriciteitsnet. Firan ontwikkelt, realiseert en exploiteert regionale waterstofnetwerken, die open staan voor verschillende producenten en afnemers. Daarnaast maken we waterstof toepasbaar in lokale energienetwerken, zoals energy hubs. Een energy hub combineert productie, conversie, opslag en distributie van waterstof (en eventuele andere energiebronnen en -dragers), en een slim energiemanagementsysteem zorgt dat alle energiestromen in balans zijn.

Het onderzoeksproject Hy2Market staat onder leiding van New Energy Coalition, en wordt medegefinancierd door de Europese Unie ter versterking en onderbouwing van de Europese waterstofeconomie.

Delen op social media