Samenwerken aan innovatief waterstofproject Hy2Market

Als onderdeel van het Europese project Hy2Market werkt Firan mee aan het realiseren van een toekomstbestendige waterstof-waardeketen in Europa. In dit innoverende samenwerkingsverband tussen Europese Hydrogen Valley regio’s wordt gewerkt aan het verder brengen van waterstofproductie, -transport en -toepassing.

Waterstof is een belangrijke pijler van de energietransitie. Onder andere door de klimaatdoelstellingen en de toenemende druk om de energietransitie te versnellen, ontstaat er meer en meer vraag naar waterstof. De grote belangstelling voor het potentieel van waterstof stimuleert innoverende initiatieven en biedt daarmee een antwoord op de aanhoudende vraag naar een duurzame, betrouwbare en betaalbare energie-oplossing. Als onderdeel van Alliander ontwikkelen, realiseren en exploiteren we bij Firan duurzame waterstofnetwerken, die open staan voor verschillende producenten en afnemers.

Samenwerken om te versnellen

De komende drie tot vijf jaar gebeurt er veel rond waterstof. De landelijke ambities, de groeiende investeringen in lokale en regionale waterstofnetwerken en de komst van nieuwe wet- en regelgeving spelen daarbij een rol. Diverse pilots, om ervaring op te doen met waterstoftoepassingen, en praktijkgerichte (grensoverschrijdende) onderzoeksprojecten – zoals Hy2Market – ondersteunen die ambities.

Een Europese aanpak is noodzakelijk om te kunnen investeren in de overdracht van expertise tijdens het project. De coalitiepartners werken in het Hy2Market-project daarom samen aan de rol van waterstof in de energietransitie. Het gaat niet alleen om waterstofproductie, maar ook om transport en gebruik. Daarnaast onderzoekt Hy2Market waar knelpunten liggen en adviseert over de te nemen stappen om een toekomstbestendige waterstofketen op Europees niveau te realiseren.

Nederland koploper

Binnen Hy2Market worden in heel Europa regio’s samengebracht, die werken aan verschillende innovaties om productie, transport en gebruik van groene waterstof te stimuleren. Het project bouwt daarmee voort op de kennis van Europese koploperregio’s, zoals de eerste Europese Hydrogen Valley in Noord-Nederland (HEAVENN-project).

Birdview van een stuk Amsterdamse haven met snelweg, bedrijven en water in beeld. De afbeelding verwijst naar hoe Firan met een waterstofnetwerk zorgt dat groene waterstof in Nederland beschikbaar komt voor vervoer en energie.

Firan maakt werk van waterstof

Regionale waterstofnetwerken zijn een belangrijk onderdeel van de oplossingen voor de groeiende markt voor duurzame energie en de toenemende drukte op het elektriciteitsnet (congestie). Door middel van een elektrolyzer kunnen we lokaal opgewekte duurzame stroom, zoals zon- en windenergie, omzetten naar waterstof. Ook kunnen we bij Firan waterstof toepasbaar maken in lokale energienetwerken, zoals energy hubs. Een energy hub combineert productie, conversie, opslag en distributie van waterstof (en eventuele andere energiebronnen en -dragers), en een slim managementsysteem zorgt dat alle energiestromen in balans zijn.

Europees project

Eind 2022 kwam 10 miljoen Euro aan EU-subsidie beschikbaar voor Hy2Market, een omvangrijk Europees onderzoeksproject dat zal bijdragen aan het versterken en onderbouwen van de Europese waterstofeconomie. Het betreft een driejarig project dat in februari 2023 van start ging en eind januari 2026 zal afronden.

Dit omvangrijke onderzoeksproject, onder leiding van New Energy Coalition, wordt medegefinancierd door de Europese Unie ter versterking en onderbouwing van de Europese waterstofeconomie.

Naast New Energy Coalition en Firan zijn er 38 coalitiepartners in 10 regio’s in het Hy2Market-project actief, waaronder Alliander, GasUnie, Kiwa, NAM, TNO en PWC.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!