Slim collectief energiesysteem voor Westhaven Amsterdam

Samen met Shared Energy Platform, Withthegrid, A Consultancy Company en andere partners werkt Firan aan een lokale oplossing voor bedrijven in de Amsterdamse Westhaven die te maken hebben met netcongestie. De energy hub van Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) geeft ruimte voor duurzame groei.

Op steeds meer locaties, zoals bedrijventerreinen en industriegebieden, groeit de vraag naar lokale duurzame energie. Daardoor ontstaan op steeds meer plekken in Nederland knelpunten op het elektriciteitsnet. Er is dan te weinig transportcapaciteit beschikbaar voor het afnemen en terugleveren van elektriciteit aan het net. Hierdoor is het voor bedrijven niet meer vanzelfsprekend om een nieuwe aansluiting te krijgen of een bestaande aansluiting te verzwaren om te verduurzamen of de bedrijfsvoering uit te breiden. In de Amsterdamse Westhaven zet de netcongestie de economische ontwikkeling van het gebied en de lokale energietransitie onder druk.

Lokale energiestromen in balans

In de Amsterdamse Westhaven werkt een consortium van Shared Energy Platform, Withthegrid, A Consultancy Company en Firan samen met Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH), Port of Amsterdam, netbeheerder Liander en ENTRNCE aan een energy hub als oplossing voor netcongestie. De deelnemers brengen de lokale energiestromen in een onderlinge balans. Daarmee wordt de beschikbare netcapaciteit slimmer benut en ontstaat er meer ruimte voor de duurzame groei van de ondernemingen van ECAH én voor nieuwe aansluitingen in het werkgebied van Liander.

Aan de basis van de vernieuwende aanpak van ECAH ligt een diepgaande analyse van Firan. De analyse beschrijft de gedeelde uitgangspunten voor de ontwikkeling van het lokale energienetwerk en geeft de deelnemers tegelijkertijd voldoende speelruimte om flexibel in te spelen op eventuele veranderingen in de toekomst. Firan heeft dashboards ingericht die de ondernemingen van ECAH real-time inzichten geven in de lokale energiestromen – voor de eigen situatie én voor het collectieve systeem.

Vernieuwende samenwerking

ECAH heeft als gemeenschappelijk doel om de totaal beschikbare capaciteit van de deelnemende bedrijven onderling te delen. Lokale samenwerking is essentieel om de energie-opwek en -opslag efficiënt te regelen en om de daarvoor vereiste energie-expertise en het energiemanagement te financieren.

De samenwerking aan de energy hub in Westhaven is juridisch geregeld via een nieuwe contractvorm. Het is mogelijk om als onderneming via een capaciteitsbeperkingscontract (CBC) flexibel gebruik te maken van het elektriciteitsnet. In het Amsterdamse havengebied zijn de CBC’s nu uitgewerkt tot twee groeps-CBC’s met deelnemers aan ECAH. Het flexibele groepscontract stelt Westhaven in staat om de energie die nodig is voor de bedrijfsactiviteiten op elkaar af te stemmen en bijvoorbeeld samen te investeren in grootschalige energieopslag.

De energy hub voor de Amsterdamse Westhaven is een initiatief van een consortium van Shared Energy Platform, Withthegrid, A Consultancy Company en Firan, samen met Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH), Port of Amsterdam, Liander en ENTRNCE.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!