Oplossing transportschaarste in zicht dankzij energy hub voor XL Businesspark in Almelo

Samen met netbeheerder Enexis, Regionaal Bedrijventerrein Twente, ondernemers van XL Businesspark, provincie Overijssel, Oost NL en andere projectpartners heeft Firan op 30 mei de intentieovereenkomst getekend om samen aan de slag te gaan met de volgende stap naar realisatie van een energy hub op XL Businesspark.

In een energy hub wordt op een slimme manier lokaal energie opgewekt, opgeslagen, omgezet en weer lokaal gebruikt. Sinds eind 2021 hebben de betrokken partijen intensief de verschillende mogelijkheden van een energy hub onderzocht en met deze ondertekening gaan zij nu het collectief verder vormgeven, zodat deze pilot van Enexis dit najaar in de praktijk uitgevoerd kan worden.  

Door de energietransitie, economische groei, een stevige woningbouwopgave en digitalisering van de samenleving stijgt de vraag naar elektriciteit. Daardoor ontstaan op steeds meer plekken in Nederland knelpunten op het elektriciteitsnet. Er is dan te weinig transportcapaciteit beschikbaar voor het afnemen en terugleveren van elektriciteit aan het net. Hierdoor is het voor bedrijven niet meer vanzelfsprekend om een nieuwe aansluiting te krijgen of hun bestaande aansluiting te verzwaren wanneer zij willen verduurzamen of hun bedrijfsvoering willen uitbreiden.

Energy hub oplossing voor transportschaarste

Op XL Businesspark is sprake van transportschaarste voor duurzame opwek, waardoor bestaande bedrijven en bedrijven in aanbouw hier geen elektriciteit kunnen terugleveren. De ondernemers willen nu starten met het vormen van een collectief om samen een oplossing – in de vorm van een energy hub – te vinden voor de knelpunten die transportschaarste met zich meebrengt.

Provincie Overijssel en Regionaal Bedrijventerrein Twente hebben aan Firan gevraagd een schetsontwerp te maken voor een mogelijke oplossing. Allereerst heeft Firan alle energieprofielen van de verschillende bedrijven in kaart gebracht en vervolgens een ontwerp voor een energy hub gemaakt. Een energy hub kan namelijk een oplossing zijn om de bestaande ruimte op het net efficiënter te gebruiken. Daardoor kan Enexis mogelijk meer klanten aansluiten. Transportcapaciteit collectief gebruiken, lijkt de kansrijkste oplossing. Van de 20 gevestigde bedrijven op het bedrijventerrein gaan er nu vier deelnemen aan de pilot: GLP Europe, Heylen Warehouses, Eurol en Container Terminal Twente. Het ontwerp van de energy hub, dat Firan samen met Enexis en de ondernemers heeft afgestemd, is klaar om daadwerkelijk gerealiseerd te worden.

André Simonse, Business Developer bij Firan: “De complexiteit van dit project zit in de diepgang van het energienet, wat ogenschijnlijk heel eenvoudig lijkt. Daarbij komt dat je moet samenwerken met verschillende partners, wat voorheen nog niet eerder op deze schaal is gedaan. Erg mooi dat hier alle ingrediënten aanwezig waren en dat Enexis deze innovatieve stap heeft gezet.”

Elkaar helpen

De ondernemers kunnen elkaar gaan helpen door vraag en aanbod van elektriciteit te balanceren. Zij zullen hun energiegebruik en -opwek real-time gaan monitoren, zodat zij het bestaande elektriciteitsnet samen optimaler kunnen benutten. Daarnaast is het doel van deze pilot om ervaring op te doen met het verdelen van netgebruik via een energy hub.

Naar verwachting start de energy hub XL Businesspark dit najaar daadwerkelijk en kunnen de vier ondernemingen vanaf dat moment profiteren van de collectieve ruimte op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Het is de bedoeling dat in een later stadium ook andere bedrijven op XL Businesspark kunnen aansluiten op de energy hub.

Energiehub  XL Businesspark is, naast de bedrijventerreinen Hessepoort in Zwolle en Kempisch Bedrijventerrein in Hapert, één van de pilots die Enexis Netbeheer is gestart met energy hubs.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!