Oplossing transportschaarste in zicht dankzij energy hub voor XL Businesspark in Almelo

Samen met netbeheerder Enexis, Regionaal Bedrijventerrein Twente, ondernemers van XL Businesspark, de provincie Overijssel, Oost NL en andere projectpartners heeft Firan een intentieovereenkomst getekend om de volgende stap te zetten naar een energy hub voor het bedrijventerrein in Almelo.

Door onder meer de energietransitie, economische ontwikkelingen en de voortschrijdende digitalisering stijgt de vraag naar elektriciteit. Daardoor ontstaan op steeds meer plekken in Nederland knelpunten op het elektriciteitsnet. Er is dan te weinig transportcapaciteit beschikbaar voor het afnemen en terugleveren van elektriciteit aan het net. Hierdoor is het voor bedrijven niet meer vanzelfsprekend om een nieuwe aansluiting te krijgen, of een bestaande aansluiting te verzwaren om te verduurzamen of de bedrijfsvoering uit te breiden.

Energy hubs zijn een van de vernieuwende maatregelen om de beschikbare netcapaciteit slimmer te benutten. Een energy hub legt een slimme verbinding tussen de productie, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie. De aanpak creëert ruimte voor de duurzame groei van ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden, ook al is er sprake van (dreigende) netcongestie in de regio.

Ondernemingen die zijn gevestigd op XL Businesspark in Almelo hebben samen met onder meer netbeheerder Enexis, Regionaal Bedrijventerrein Twente, de provincie Overijssel, Oost NL en Firan de mogelijkheden voor een energy hub onderzocht. Met de ondertekening van een intentieovereenkomst in mei 2023 is het startsein gegeven voor een verdere verkenning van het lokale energienetwerk.

Energy hub als oplossing voor transportschaarste

Op XL Businesspark is sprake van transportschaarste voor duurzame opwek. Daardoor kunnen de bestaande ondernemingen en de bedrijven in aanbouw hier geen elektriciteit terugleveren. De ondernemers willen samen een oplossing vinden voor de knelpunten.

Op verzoek van de provincie Overijssel en Regionaal Bedrijventerrein Twente heeft Firan een schetsontwerp gemaakt voor een mogelijke oplossing. Daarvoor heeft Firan alle energieprofielen van de verschillende bedrijven in kaart gebracht. Vervolgens is een concept voor een energy hub ontwikkeld, dat uitgaat van een collectief gebruik van transportcapaciteit. Van de twintig gevestigde ondernemingen op het bedrijventerrein nemen er vier deel aan de pilot: GLP Europe, Heylen Warehouses, Eurol en Container Terminal Twente. Het ontwerp van de energy hub, dat Firan samen met Enexis en de ondernemers heeft afgestemd, is klaar om daadwerkelijk te worden gerealiseerd.

Vraag en aanbod in balans

De deelnemers aan de energy hub in Almelo gaan vraag en aanbod van elektriciteit balanceren. Daarvoor worden het verbruik en de opwek van energie real-time gemonitord en steeds in de juiste balans gebracht. Het doel van de pilot is om het bestaande elektriciteitsnet samen optimaler te benutten. Een ander doel is om ervaring op te doen met de inzet van collectieve ruimte op het gereguleerde elektriciteitsnet. Het is de bedoeling dat in een later stadium ook andere bedrijven op XL Businesspark kunnen aansluiten op de energy hub.

XL Businesspark is, naast bedrijventerrein Hessepoort in Zwolle en het Kempisch Bedrijventerrein in Hapert, een van de pilots die Enexis Netbeheer is gestart met energy hubs.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!