Publiek warmtenet voor bestaande en nieuwe buurten in Zaanstad

In Zaanstad beheert Firan samen met de gemeente een warmtenet met restwarmte. Het publieke warmtenet wordt gebruikt voor diverse soorten gebouwen – in de bestaande bouw én nieuwbouw.

Het warmtenet in Zaanstad is toegankelijk voor diverse warmteleveranciers en warmte-afnemers. Verschillende partijen met restwarmte en diverse gebouwen met een warmtevraag kunnen gebruikmaken van het net.

Een publiek warmtenet voor iedereen

Het warmtenet wordt gevoed door duurzame warmte van BioForte, een lokale kleinschalige biomassacentrale. Naast de biomassacentrale zijn er twee gasgestookte HulpWarmteCentrales, die fungeren als back-up voor piekmomenten en als reservevoorziening. De warmte wordt afgenomen door diverse woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren, particulieren en het kantoor van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW). In de nabije toekomst worden het nieuwe zwembad De Slag en mogelijk ook een aantal andere utiliteitsgebouwen in de wijk, zoals scholen, aangesloten.

Van bestaande bouw naar nieuwbouw

In 2019 zijn de eerste warmteleidingen van het warmtenet aangelegd en is de biomassacentrale gebouwd. De vijf ERA-flats in de wijk Peldersveld zijn als eerste op het warmtenet aangesloten. Sinds 2021 maken ook 124 grondgebonden woningen en 124 appartementen in de aardgasvrije nieuwbouwwijk Gouwpark gebruik van het warmtenet. In 2021 is de hoofdleiding van het warmtenet uitgebreid richting 529 nieuwbouwwoningen in de wijk Oostzijderpark en is een warmteleiding aangelegd voor het toekomstige zwembad De Slag. Ook zal het warmtenet in 2024 uitgebreid worden naar de nieuwbouwwijk Oostzijderpark.

Klimaatneutraal in 2030-2040

Nederland heeft de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om al in de periode van 2030 tot 2040 volledig klimaatneutraal te worden. Daarom maakt de gemeente in versneld tempo de beweging naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. De ontwikkeling van het publieke warmtenet sluit perfect aan bij deze ambitie.

Publiek warmtenetwerkbedrijf

Firan, de gemeente Zaanstad en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) hebben Warmtenetwerk Zaanstad B.V. opgericht. Het publieke warmtenetwerkbedrijf zorgt voor het beheer van het warmtenet en voor de ontwikkeling en het onderhoud van het netwerk voor de distributie en het transport van warmte. Warmtenetwerk Zaanstad levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de Transitievisie Warmte van de gemeente.

Het warmtenet in Zaanstad is een samenwerking tussen woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren, EQUANS als (vooralsnog de enige) warmteleverancier, BioForte als producent van lokale warmte, de gemeente Zaanstad en Warmtenetwerk Zaanstad B.V.

Gebruikersinformatie warmtenetwerk

Informatie voor gebruikers van het Warmtenetwerk Zaanstad vindt u op de website Energie-infrabeheer.

Delen op social media