Nieuwe energie voor duurzaam Nederland: ontwikkelingen en resultaten 2023

Firan werkt aan vernieuwende energie-oplossingen die de Nederlandse energietransitie verder brengen. We zetten de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van 2023 op een rij.

Woonwijken gaan van het aardgas af, en gemeenten zijn aan de slag om de lokale warmtetransitie in goede banen te leiden. Industriegebieden, bedrijventerreinen en ondernemingen zoeken naar oplossingen voor netcongestie. De ontwikkeling van het nationale waterstofnetwerk geeft een impuls aan de inzet van groene waterstof voor de verduurzaming van havens en industriegebieden. Het klimaatakkoord van COP28 zet extra druk achter de uitfasering van fossiele brandstoffen.

Het werk van Firan is actueler en urgenter dan ooit. Als de specialist in infra voor nieuwe energie van Alliander maakt Firan de duurzame energie van de toekomst toegankelijk voor iedereen. Onze vernieuwende oplossingen voor warmte, koude, waterstof, duurzame gassen en zonne- en windenergie zijn klaar voor de wereld van morgen. Samen met gemeenten, woningcorporaties, energieproducenten en andere partners zetten we de energietransitie in de volgende versnelling.

In 2023 zette Firan in verschillende regio’s nieuwe stappen met de (door)ontwikkeling van toekomstbestendige oplossingen voor warmte, waterstof en elektriciteit. Hieronder staan de highlights.

Publieke warmtenetten

Collectieve warmte-oplossingen zoals warmtenetten zijn een belangrijke pijler van de transitie naar een klimaatneutrale en aardgasvrije gebouwde omgeving. De warmte-infrastructuren van Firan staan open voor verschillende bronnen, leveranciers en gebruikers. Onze warmtenetten maken daardoor optimaal gebruik van lokale bronnen, zoals aquathermie, restwarmte van datacenters en geothermie. Daarnaast zijn de warmte-infrastructuren altijd aanpasbaar aan toekomstige ontwikkelingen, zoals de komst van nieuwe warmtebronnen en veranderende wet- en regelgeving.

In 2023 is in Harderwijk het warmtenet voor nieuwbouwwijk Waterfront in gebruik genomen. Er zijn 130 nieuwe woningen aangesloten op het warmtenet, dat gebruik maakt van aquathermie. Daarnaast zijn de leidingen gelegd om het warmtenet uit te breiden naar het stadhuis. De infrastructuur van Warmtenetwerk Harderwijk, een samenwerking tussen de gemeente Harderwijk, Firan en het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, staat open voor verschillende bronnen en leveranciers, en is geschikt voor in totaal 1.100 woningen in Waterfront.

Het publieke warmtenet in Zaanstad, dat Firan samen met de gemeente beheert, is verder uitgebreid. In 2023 is het kantoor van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland verbonden met het warmtenet, en zijn de werkzaamheden uitgevoerd om ook woningen in nieuwbouwwijk Oostzijderpark aan te sluiten.

Een mijlpaal in de warmtetransitie is de oprichting van het Gelders Warmte Infra Bedrijf, waarmee de Provinciale Staten in 2023 hebben ingestemd. De provincie Gelderland, Firan en Oost NL leggen met deze publieke organisatie de basis om de ontwikkeling en aanleg van lokale warmtenetten in Gelderland te versnellen. Firan is al betrokken bij initiatieven voor warmtenetten in Gelderse gemeenten zoals Lingewaard en Zutphen. In Apeldoorn hebben de gemeente en het Gelders Warmte Infrabedrijf in 2023 het principebesluit genomen om Warmtenetwerk Apeldoorn op te richten. Firan participeert in het publieke warmtenetwerkbedrijf, dat straks het warmtenet in de wijk Kerschoten aanlegt en beheert.

We werken in 2024 verder aan diverse projecten die in 2023 een cruciale fase doormaakten.

Regionale waterstofnetwerken

Duurzaam geproduceerde waterstof is een belangrijk onderdeel van de toekomstige energievoorziening. Firan ziet potentieel voor waterstof voor de verduurzaming van de energie-intensieve industrie. We werken aan regionale waterstofnetten voor havens en grote industriële clusters om waterstof inzetbaar te maken voor lokale energienetwerken voor ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden.

In de haven van Amsterdam neemt Firan samen met Port of Amsterdam en ondernemers het voortouw voor de ontwikkeling van een regionaal waterstofnet. In 2023 is het ontwerp van het waterstofdistributienetwerk afgerond, en zijn diverse (potentiële) afnemers en importeurs van waterstof betrokken.

Daarnaast is Firan deelnemer aan diverse innovatieprojecten. In het Europese project Hy2Market werken we samen met een internationaal consortium aan de versnelling van waterstofproductie, -transport en -toepassing in de Europese Unie. Het project, dat is medegefinancierd door de Europese Unie ter versterking en onderbouwing van de Europese waterstofeconomie, is in 2023 gestart en loopt tot 2026.

Lokale energienetwerken

Lokale energienetwerken, zoals energy hubs, stellen ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden in staat om (verder) te verduurzamen. Zelfs als er in de regio drukte is op het elektriciteitsnet. Firan maakt lokale energienetwerken mogelijk die ondernemingen nieuwe ruimte geven voor duurzame groei.

Firan werkt samen met publieke en private partners in heel Nederland om lokale energienetwerken te ontwikkelen, te realiseren en te beheren. In 2023 ontwikkelden we oplossingen voor energy hubs in onder andere Bladel, Deventer en Tholen. Op bedrijventerreinen in onder meer Almelo en Duiven zetten ondernemers inmiddels stappen om het lokale energienetwerk ook daadwerkelijk te realiseren. We zorgden al voor slim energiemanagement van de energy hubs in bijvoorbeeld Alkmaar en Apeldoorn.

Firan participeert ook in onderzoeksprojecten, waaronder “Energy Hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare Energie” (kort: EIGEN). In 2023 publiceerde het consortium de eerste versie van een blauwdruk voor energy hubs voor bedrijventerreinen. Firan deelt in het project ook expertise en tools voor het design en het energiemanagement van lokale energienetwerken.

Vaart maken met de energietransitie

Het jaarverslag van Alliander over 2023 signaleert onder andere dat voor het succes van de energietransitie een steeds grotere inzet op de praktische uitvoering nodig is. Als koploper in vernieuwende oplossingen jaagt Firan deze ontwikkeling verder aan. De energie van de toekomst? Wij zijn er klaar voor!

Ook aan de slag met de duurzame energie van nu en straks? 

Meer weten over onze bijdrage aan uw ambities, doelstellingen en projecten? Bekijk onze actuele projecten, volg ons op LinkedIn, en neem met vragen gerust contact op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!