Warmte uit de grond als aardgasvrije warmte-oplossing

Duurzame warmte uit de bodem

Warmtenetten met geothermie gebruiken warmte uit de grond om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Firan maakt uw plannen voor een warmtenet met aardwarmte mogelijk. Voor huizen, kantoren en bedrijven. 

Duurzaam en betrouwbaar

  • Een warmtenet met een stabiele en duurzame bron

  • Samenwerking met een publieke partij

Betaalbaar en klaar voor de toekomst

  • Een collectieve oplossing met schaalvoordelen en transparante tarieven

  • Altijd voorbereid op nieuwe technieken en toepassingen

Aardwarmte is duurzaam, betrouwbaar en lokaal

Warmtenetten met aardwarmte

Geothermie, ofwel aardwarmte, zou volgens berekeningen kunnen voorzien in ongeveer een kwart van de Nederlandse warmtevraag. De doelstelling van de rijksoverheid is dat aardwarmteprojecten in 2030 minstens 15 petajoule duurzame energie opwekken. Dat is voldoende voor het gas- en elektriciteitsverbruik van zo’n 2,2 miljoen huishoudens.

Aardwarmte geldt als een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas, en is daarmee een belangrijke driver achter de transitie naar een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving.

De bodem als bron

Bij geothermie wordt warmte onttrokken aan water dat op 500 tot 4.000 meter diepte in de aarde aanwezig is. Via een warmtewisselaar verwarmt het warme water uit de diepe ondergrond het water in een warmtenet. Het warmtenet transporteert het warme water naar woningen, bedrijfspanden, kassen en andere gebouwen.

Aardwarmte is bij uitstek toepasbaar als bron voor warmtenetten met een middelhoge temperatuur (55 tot 75 graden), die geschikt zijn voor onder meer woningen met een energielabel A, B of C.

Geothermie is daarnaast een warmtebron voor lokaal of regionaal warmtenet dat wordt ontwikkeld met een modulair warmtesysteem.

Een warmtenet met geothermie creëert ook mogelijkheden om ondernemingen en zelfs regio’s duurzaam en aardgasvrij te verwarmen. Zo onderzoeken Shell, projectontwikkelaar D4 en Firan het potentieel van aardwarmte voor de duurzame verwarming van de gebouwde omgeving en glastuinbouw in Holland Rijnland (een samenwerking tussen dertien gemeenten in Zuid-Holland) en mogelijk ook Greenport Aalsmeer (het wereldhandelscentrum voor de sierteelt).

Verder met de warmtetransitie

Geothermie is nog volop in ontwikkeling. Als specialist in infra voor nieuwe energie is Firan klaar om aardwarmte optimaal in te zetten. Samen met onze partners vinden we altijd de juiste oplossing voor uw situatie. Zo benutten we het potentieel van aardwarmte om de warmtetransitie verder te brengen.

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden voor een warmte-oplossing met aardwarmte? Neem gerust contact met ons op. 

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor

Meer over aardwarmte