Aardwarmte voor Holland Rijnland

Samen met gemeenten verkennen Shell, projectontwikkelaar D4 en Firan mogelijkheden om een warmtenet met lokale aardwarmte te ontwikkelen voor de Duin- en Bollenstreek. Bedrijfsgebouwen, woningen en tuinbouwbedrijven kunnen aansluiten op het warmtenet.

Bij geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, wordt warmte onttrokken aan water dat op 500 tot 4.000 meter diepte in de aarde aanwezig is. Geothermie is daarmee een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas. In Holland Rijnland (een samenwerking tussen dertien gemeenten in Zuid-Holland) zijn plannen om geothermie beschikbaar te maken voor de verwarming van de gebouwde omgeving en glastuinbouw in de Duin- en Bollenstreek.

Duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte-oplossing

Onder de noemer Aardwarmte Rijnland werken Shell, projectontwikkelaar D4 en Firan samen met lokale partners aan een warmtenet met aardwarmte als primaire bron. De eerste aardwarmtebron is gepland in Noordwijk. De regionale infrastructuur maakt het mogelijk voor ondernemers en huishoudens in de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Hillegom, Lisse en Teylingen om de overstap te maken naar het warmtenet.

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zien een groot potentieel voor geothermie voor onder meer woonwijken, het tuinbouwcluster en de Bloemenveiling in de regio. Duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Van aardwarmtebron naar regionaal warmtenet

Shell en D4 hebben in 2021 een zogenoemde opsporingsvergunning ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de startlocatie in Noordwijk is de ondergrond in kaart gebracht, en wordt de omgeving actief betrokken bij de plannen voor de aardwarmtewinning. Als alle vergunningsprocedures zijn doorlopen, starten de bouw van de aardwarmte-installatie en de aanleg van de warmte-infrastructuur.

In 2023 ontving Aardwarmte Rijnland een SDE+++ subsidie voor de ontwikkeling van de aardwarmtebron. Daarmee zet het project een volgende stap naar de realisatie van het warmtenet. Samen met de gemeenten verzorgt Firan straks de aanleg, het beheer en het onderhoud van de warmte-infrastructuur die de aardwarmte transporteert van de bron naar de gebruikers. Naar verwachting worden in 2027 de eerste woningen en bedrijfsgebouwen aangesloten op het warmtenet.

Publiek warmtenet voor verschillende bronnen

In lijn met de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) en de inzet van Firan op publieke warmtenetten staat het toekomstige warmtenet van Aardwarmte Rijnland open voor verschillende bronnen en afnemers. De aanpak zorgt voor een betrouwbare warmte-oplossing, die optimaal gebruik maakt van het potentieel van geothermie en andere duurzame bronnen.

Aardwarmte Rijnland is een initiatief van Shell, D4 en Firan.

Delen op social media