Aardwarmte voor Holland Rijnland

Samen met gemeenten, projectontwikkelaar D4 en Shell verkent Firan, onder de vlag van Aardwarmte Rijnland, de mogelijkheden om in de regio Holland Rijnland een warmtenet met lokale aardwarmte te ontwikkelen voor de Duin- & Bollenstreek. Daarmee kunnen toekomstige afnemers – zoals bedrijven, bestaande woningen, nieuwbouw en utiliteitsgebouwen – aardgasvrij en dus duurzaam worden.

Bij aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, wordt warmte onttrokken aan water dat op 500 tot 4.000 meter diepte in de aarde aanwezig is. Daarmee behoort aardwarmte tot een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas en is een belangrijke kracht achter de warmtetransitie naar een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving. De verwachting is dat aardwarmte in 2030 in circa 30 procent van de totale Nederlandse warmtevraag kan voorzien.

Duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte-oplossing

Binnen project Aardwarmte Rijnland ontwikkelen de partners D4 en Shell de aardwarmtebronnen. Firan brengt de warmtevraag in beeld en gaat samen met de gemeenten de infrastructuur ontwikkelen van een warmtenet dat aardwarmte transporteert naar de gebouwde omgeving en de glastuinbouw in Holland Rijnland. Duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar (aardgasvrij) verwarmen is daarbij voor de partners het doel. Met de eerste grote warmte-afnemers, waaronder het tuinbouwcluster en de Bloemenveiling, zijn de gesprekken in volle gang.

Netbeheerder van regionale warmte-infrastructuur

D4 en Shell hebben in 2021 een zogenoemde opsporingsvergunning ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De aardwarmtebron is gepland in Noordwijk. De partners werken daarvoor met de betrokken gemeenten samen voor de benodigde vergunningen. Voor de eerste aardwarmtebron ontving project Aardwarmte Rijnland in 2023 SDE+++ subsidie. Daarmee is een volgende stap gezet om naar verwachting vanaf de winter van 2026-2027 aardwarmte te kunnen leveren.

Als beoogd ontwikkelaar van de regionale warmte-infrastructuur zullen we ivanaf dat moment ook de rol van netbeheerder op ons nemen. Als toekomstig netbeheerder van het warmtenet verzorgen we dan het transport van de opgewekte warmte naar warmtebedrijven, woningcorporaties en andere warmteklanten in de regio. 

Publiek, collectief warmtenet 

Conform de concept Wet collectieve warmtevoorziening en de inzet van Firan op publieke warmte-infrastructuren staat het toekomstige warmtenet van Aardwarmte Rijnland open voor uitbreiding met diverse bronnen, leveranciers en afnemers. De collectieve oplossing in de regio levert daarmee een significante bijdrage aan de actuele warmtetransitie.

Potentieel van geothermie

Onder de vlag van Aardwarmte Rijnland delen we inmiddels actief onze visie en expertise over de plannen om het potentieel van geothermie optimaal in te zetten om zo de Nederlandse warmtetransitie verder te brengen.

Aardwarmte Rijnland is een initiatief van D4, Shell en Firan

Delen op social media