Aardwarmte voor Holland Rijnland

Samen met gemeenten, projectontwikkelaar D4 en Shell verkent Firan, onder de vlag van Aardwarmte Rijnland, de mogelijkheden om een warmtenet met lokale aardwarmte te ontwikkelen voor de Duin- & Bollenstreek in de regio Holland Rijnland. Daarmee kunnen toekomstige afnemers – zoals bedrijven, bestaande woningen, nieuwbouw en utiliteitsgebouwen – aardgasvrij en dus duurzaam worden.

Lokale aardwarmte als onderdeel van de warmtetransitie

Bij aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, wordt warmte onttrokken aan water dat op 500 tot 4.000 meter diepte in de aarde aanwezig is. Daarmee behoort aardwarmte tot een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas en is een belangrijke kracht achter de transitie naar een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving. De verwachting is dat aardwarmte in 2030 in circa 30 procent van de totale Nederlandse warmtevraag kan voorzien.

Binnen Aardwarmte Rijnland ontwikkelen de partners D4 en Shell de aardwarmtebronnen. Firan brengt de warmtevraag in beeld en zet in op de ontwikkeling van een warmtenet dat de aardwarmte transporteert naar de gebouwde omgeving en de glastuinbouw. Duurzaam en aardgasvrij verwarmen is het doel. Met de eerste grote warmte-afnemers, waaronder het tuinbouwcluster en de Bloemenveiling, zijn de gesprekken in volle gang.

Duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte-oplossing

D4 en Shell hebben in 2021 een zogenoemde opsporingsvergunning ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De aardwarmtebron is gepland in Noordwijk. D4 en Shell werken daarvoor met de betrokken gemeenten samen voor de benodigde vergunningen. Voor de eerste aardwarmtebron werd in 2023 SDE+++ subsidie afgegeven. Daarmee is een volgende stap gezet om aardwarmte te kunnen leveren vanaf de winter van 2026-2027.

Samen met de gemeenten gaat Firan aan de slag om de volledige infrastructuur voor het Aardwarmte Rijnland project te ontwikkelen om zo te komen tot een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte-oplossing in Holland Rijnland.

Als beoogd ontwikkelaar van de regionale warmte-infrastructuur zullen we in de toekomst de rol van netbeheerder op ons nemen. Het warmtenet verzorgt het transport van de opgewekte warmte naar warmtebedrijven, woningcorporaties en andere warmteklanten in de regio. Onder de vlag van Aardwarmte Rijnland delen we inmiddels actief onze visie en expertise over de plannen om het potentieel van geothermie optimaal in te zetten om de Nederlandse warmtetransitie verder te brengen.

Publiek warmtenet 

Conform de concept Wet collectieve warmtevoorziening en de inzet van Firan op publieke warmte-infrastructuren staat het toekomstige warmtenet van Aardwarmte Rijnland open voor uitbreiding met diverse bronnen, leveranciers en afnemers. De collectieve oplossing in de regio’s levert daarmee een significante bijdrage aan de actuele warmtetransitie.

Aardwarmte Rijnland is een initiatief van D4, Shell en Firan.

Delen op social media