Optimalisatie bestaande aansluiting – 3 tools voor meer zon- en windparken in de RES

Gemeenten in het hele land zijn aan de slag met de Regionale Energiestrategie (RES). Cable pooling belooft een doorslaggevende factor te worden in de zoektocht naar de mogelijkheden voor de lokale opwekking van duurzame energie. Drie nieuwe tools van Firan ondersteunen ontwikkelaars van zon- en windprojecten om de energietransitie verder te brengen.

Het Nederlandse Klimaatakkoord betekent dat 30 energieregio’s momenteel de mogelijkheden in kaart brengen om lokaal duurzame energie te produceren. Het doel is om in 2030 in totaal 35 terawatt duurzame elektriciteit op te wekken. Daarvoor onderzoeken gemeenten nu de mogelijkheden voor nieuwe locaties met zonnevelden en windparken. Cable pooling vergroot het potentiële speelveld, omdat zon- en windprojecten dan één elektriciteitsaansluiting delen.

Cable pooling als kans

Cable pooling maakt het mogelijk om nabijgelegen wind- en zonneparken slim te koppelen, door de projecten op één netaansluiting aan te sluiten. Zonnepanelen en windmolens zijn nu eenmaal in hoge mate complementair: als de wind waait, schijnt de zon meestal niet, en op een zonovergoten dag waait het doorgaans niet. Het gevolg is dat de energie-infrastructuur niet volledig wordt gebruikt. Met cable pooling wordt de capaciteit van de elektriciteitskabel juist optimaal benut.

Cable pooling verbetert de business case voor zon- en windprojecten. Er zijn ook maatschappelijke voordelen. Zo worden aansluitingen beter benut, wordt de energievoorziening stabieler en is er geen tijdrovende en kostbare netverzwaring nodig om nieuwe lokale projecten voor duurzame energie te realiseren. Bovendien vermindert de aanpak het ruimtebeslag, omdat zonnevelden worden ontworpen rondom de windturbines.

Analyse, ontwerp en realisatie van decentrale netaansluitingen

Met de slimme tools voor cable pooling ondersteunt Firan ontwikkelaars van zon- en windparken om aan te haken op de ontwikkelingen binnen Regionale Energiestrategie. Zo geven we inzicht in de (on)mogelijkheden voor cable pooling, en ontwikkelen en realiseren we decentrale netaansluitingen.

De renewable energy matching tool: voor het vinden van bestaande aansluitingen

De renewable energy matching tool (kortweg RE-matchingtool) van Firan laat zien waar slimme lokale koppelingen mogelijk zijn tussen wind- en zonneparken, en tussen producenten en afnemers van groene stroom. De dynamische digitale plattegrond, die is gebaseerd op een uitvoerige data-analyse van openbare data, vergroot het potentiële speelveld voor nieuwe zon- en windprojecten.

Op basis van de analyse van de tool van Firan kunnen projectontwikkelaars de samenwerking opzoeken met gemeenten, producenten en/of afnemers om projecten van de grond te krijgen, zonder dat daarvoor een nieuwe aansluiting op het bestaande elektriciteitsnet noodzakelijk is. De RE-matchingtool wordt maandelijks geactualiseerd met nieuwe publiekelijk beschikbare data over onder andere netcongesties en toekomstige zonne- en windparken. De landelijke kaart kan daarmee ook partijen proactief bij elkaar brengen om de ideale mix te vinden tussen zonne- en windparken, en tussen de opwek en het verbruik van duurzame energie.

Hoe werkt de renewable energy matching tool voor uw project?

Met de renewable energy matching tool geeft Firan ontwikkelaars van zon- en windprojecten inzicht in de mogelijkheden van cable pooling. Als matchmaker gaan we ook actief op zoek naar potentiële samenwerkingsverbanden. Op basis van een match tussen een zonne- en windpark gaat Firan aan de slag met het ontwerp. Daarbij komen alle technische, financiële, organisatorische en juridische vraagstukken aan bod, inclusief uitdagingen zoals de samenwerking met een gemeente en de ontwikkeling van een gezonde business case. Als de betrokken partijen de samenwerking aangaan, neemt Firan het definitieve ontwerp, de realisatie van de infrastructuur, en het beheer en onderhoud van de assets op zich.

Rood: Mogelijkheid om zonnepark kleiner dan 2 MWp aan te sluiten
Groen: Mogelijkheid om zonnepark tussen de 2 MWp en 10 MWp aan te sluiten
Blauw: Mogelijkheid om zonnepark groter dan 10 MWp aan te sluiten

Het Energie Rekenmodel: voor het ontwerp

Het Energie Rekenmodel van Firan geeft inzichten in de technische en financiële aspecten van de business case voor zon- en windprojecten met één netaansluiting, en laat zien wat er precies mogelijk is.

Een technische analyse maakt de vereisten aan het netwerk en het netbeheer duidelijk. Een ruimtelijke analyse brengt de mogelijke tracés in kaart. Vervolgens laat de kosten- en baten-analyse de financiële impact zien van de opwek en levering van zonne- en windenergie via cable pooling. De vermindering van energieverliezen, de reductie van aftopping en de besparingen op de kosten voor de netaansluiting zijn daarbij belangrijke factoren.

Hoe werkt het Energie Rekenmodel voor uw project?

Met behulp van het Energie Reken Model ontwerpt Firan de infrastructuur en beheersystemen voor decentrale netten die duurzame bronnen optimaal benutten. De inzet van de tool is onderdeel van de complete dienstverlening van Firan voor ontwikkelaars van zon- en windprojecten die op zoek zijn naar slimme infra-oplossingen zoals cable pooling.

Checklist voor cable pooling met meerdere eigenaren: voor de realisatie

De checklist voor cable pooling maakt het de praktijk makkelijker om alle organisatorische, juridische en financiële aspecten van projecten met verschillende eigenaren goed te regelen. De checklist, die Firan ontwikkelde in samenwerking met Kenter en Qirion, geeft een overzicht van alle afspraken die moeten worden gemaakt over netaansluitingen, contracten, kosten en baten en andere zaken die cruciaal zijn voor een succesvolle inzet van cable pooling.

In de checklist is informatie te vinden over onder andere de vereiste juridische constructie, de manieren van samenwerken tussen de partijen en de verdeling van de kosten voor de gezamenlijke aansluiting en installaties. Ook beschrijft het document aandachtspunten zoals het terugregelen van de opwek (die nodig is als de gezamenlijke piek hoger is dan de capaciteit van de netaansluiting) en toekomstige uitbreidingen van zon- en windparken.

Hoe werkt de checklist voor cable pooling voor uw project?

De checklist voor de realisatie van cable pooling met meerdere eigenaren is een handreiking voor alle partijen die zoeken naar vernieuwende oplossingen om grootschalige opwekking van zonne- en windenergie slim te combineren. De tool, die gratis is te downloaden via de website van Firan – geeft ontwikkelaars, exploitanten, eigenaren en andere betrokkenen – in samenwerking met juridische adviseurs, financiers en verzekeraars – een richtlijn voor de afspraken die moeten worden gemaakt om cable pooling met twee of meer verschillende partijen te financieren en realiseren.

 

Op weg naar het energielandschap van nu en straks

Als specialist in infra voor nieuwe energie neemt Firan de analyse, het ontwerp en de realisatie van projecten met cable pooling op zich. Daarnaast zorgen we voor beheer en onderhoud. Ook daarbij zetten we vernieuwende tools in. Zo beschikken we over een uniek energiebesturingssysteem, Grid Control Software, dat de opwek, de conversie en het verbruik in de gaten houdt. Bij cable pooling tussen een zonne- en windpark zorgt het online platform ervoor dat er zo min mogelijk wordt afgeschakeld, zodat de partijen optimaal rendement halen uit de aansluitcapaciteit.

In sommige regio’s belooft cable pooling doorslaggevend te worden voor de succesvolle ontwikkeling van nieuwe projecten met duurzame energie-opwek. Daarmee levert de aanpak een significante bijdrage aan de uitwerking en versnelling van de Regionale Energiestrategie – en uiteindelijk aan het duurzame energielandschap van de toekomst. Zo brengen we samen de energietransitie verder.

Recording The Solar Future 2020

Tijdens The Solar Future 2020 neemt Haike van de Vegte, Business Manager van Firan, de bezoekers mee in de tools die door Firan worden ingezet rondom cable pooling. De recording van deze Engelstalige presentatie “Smart grid solutions for solar energy projects” ziet u hierboven.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

Checklist Cable Pooling

Vul uw gegevens in en ontvang direct de checklist.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.