Firan werkt verder aan de energie van de toekomst: onze highlights van 2021

De Nederlandse energietransitie staat steeds meer in het teken van concrete lokale plannen, met de Regionale Energiestrategieën als basis. Firan heeft in 2021 samen met collega’s en partners verder gewerkt aan de energie van de toekomst.

Als de specialist in infra voor nieuwe energie van Alliander is Firan aan de slag met vernieuwende oplossingen die de Nederlandse energietransitie verder brengen. Onze publieke warmtenetten zijn een belangrijk onderdeel van de route naar een duurzame gebouwde omgeving. Met de ontwikkeling van lokale energienetwerken vinden we oplossingen voor de duurzame groei van ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden. In 2021 zetten we in verschillende regio’s nieuwe stappen om betrouwbare, betaalbare en duurzame energie toegankelijk te maken voor iedereen.

Nieuwe publieke warmtenetten

De publieke warmtenetten van Firan zijn onder gelijke voorwaarden toegankelijk voor verschillende bronnen, leveranciers en gebruikers. De publieke infrastructuur maakt het mogelijk om het volledige potentieel te benutten van lokale bronnen zoals aquathermie, aardwarmte en restwarmte uit datacenters.

Firan is aan de slag met collectieve warmte-oplossingen in onder meer Gelderland, Noord-Holland en Overijssel. Ons warmtenet in Zaanstad, dat sinds 2019 in gebruik is voor flats in de wijk Peldersveld, is in 2021 uitgebreid naar nieuwbouwwijk Gouwpark. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om in Oostzijderpark nieuwe woningen (in 2022) en een nieuw zwembad (in 2023) aan te sluiten. In Arnhem heeft de gemeente in 2021 het startsein gegeven voor een vernieuwend project om woningen en kantoren in de wijken Vredenburg en Kronenburg aardgasvrij te maken met aquathermie.

In 2021 heeft Firan ook in andere gemeenten de aanleg van publieke warmtenetten dichterbij gebracht. In de Bloemenbuurt in Didam is de schop in de grond gegaan voor een modulair warmtesysteem, dat de wijk stapsgewijs en efficiënt aardgasvrij maakt. Daarnaast zijn we partner van open warmtenetten met aquathermie in het centrum van Zutphen en in nieuwbouwwijk Waterfront in Harderwijk. Verder is er een opstart gemaakt met de doorontwikkeling van het warmtenetwerk in tuinbouwgebied NEXTgarden in de gemeente Lingewaard. Hier is een open warmtenet in de maak voor verschillende gebouwen in het Agropark, waarop in de toekomst mogelijk ook woningen in Huissen worden aangesloten.

De lokale warmtetransitie vereenvoudigen en versnellen

In samenwerking met partners zoals gemeenten en woningcorporaties is Firan in verschillende steden in Nederland betrokken bij initiatieven voor nieuwe warmtenetten. In 2021 zijn onze projecten in onder meer de gemeenten Amsterdam en Apeldoorn een volgende fase ingegaan. Zo onderzoeken we samen met woningcorporatie De Key de mogelijkheden voor een warmtenet met aquathermie voor corporatiewoningen in de wijk Buikslotermeer. Verder startten we verkenningen en samenwerkingen in onder andere de regio Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer.

Via initiatieven zoals Stichting Warmtenetwerk en WarmingUP leveren we een bijdrage aan de kennisontwikkeling en -uitwisseling over betrouwbare, betaalbare en duurzame warmteconcepten. We denken actief mee over actuele uitdagingen in de warmtetransitie, zoals de veranderende wet- en regelgeving en het maatschappelijke draagvlak voor de overgang naar aardgasvrij wonen, en we delen onze expertise en ervaring via events en publicaties.

Nieuwe duurzame energie-oplossingen

De vernieuwende infra-oplossingen van Firan maken optimaal gebruik van de beschikbare netcapaciteit door de productie, de opslag en het verbruik van duurzame energie slim te combineren. Lokale energienetwerken zoals cable pooling en energy hubs creëren meer ruimte voor nieuwe projecten met zonne- en windenergie, omdat er doorgaans geen extra netaansluiting nodig is.  Dat vermindert de tijd en kosten voor de ontwikkeling van projecten met duurzame energie, vergroot het rendement van de exploitatie, en reduceert de maatschappelijke kosten voor netbeheer.

De juiste energie op de juiste plaats

Firan maakt vernieuwende energie-oplossingen mogelijk voor onder andere zonne- en windparken, bedrijventerreinen, industriegebieden, tankstations en verzorgingsplaatsen. Het Grid Control Platform zorgt daarbij voor de monitoring, analyse en sturing van de lokale energiestromen. Met als resultaat: altijd de juiste energie op de juiste plaats.

In 2021 was Firan betrokken bij diverse toonaangevende projecten, pilots en initiatieven voor energy hubs. Zo zijn we deelnemer aan het Europese onderzoeksproject naar een smart city concept voor Alkmaar. Daarnaast hebben we een verkenning uitgevoerd naar een lokaal energienetwerk voor A1 Bedrijvenpark in Deventer. Voor Waterschap Rijn & IJssel hebben we de mogelijkheden in kaart gebracht om een windturbine nabij een waterzuiveringsinstallatie in Duiven te koppelen via cable pooling. Voor Rijkswaterstaat ontwikkelden we een blauwdruk voor energy hubs voor snellaadvoorzieningen op de verzorgingsplaatsen langs rijkswegen.

Duurzame energie onderling verbinden

Verder ondersteunden we een zonnepark in Terneuzen om een cable pooling oplossing te vinden, en komen duurzame energieprojecten in onder andere Nijmegen met onze voorstellen voor cable pooling in de volgende versnelling. In Azewijn geeft een directe lijnverbinding tussen een zonnepark en een steenfabriek een impuls aan de lokale inzet van duurzame energie.  In bedrijventerreinen in onder meer Zutphen en Apeldoorn zijn energy hubs in de maak om producenten en gebruikers van duurzame energie onderling te verbinden.

Met praktische handreikingen, zoals een checklist voor cable pooling [PDF] en een stappenplan voor energy hubs, faciliteren we partners – zoals ontwikkelaars van zon- en windprojecten, gemeenten, waterschappen, bedrijventerreinen en industriegebieden – om vernieuwende initiatieven tot een succes te maken.

Meer duurzame energie mogelijk maken

Het jaarverslag van Alliander, met de titel “In transitie”, signaleert onder andere een explosieve groei van de vraag naar duurzame energie en een versnelling van de decentrale opwek van zonne-energie.

De energie-oplossingen van Firan zorgen voor een efficiënte inzet van warmte, waterstof en elektriciteit. Onze modulaire warmtesystemen vereenvoudigen de overstap naar een warmtenet met lokale duurzame bronnen. Vernieuwende concepten zoals energy hubs leggen slimme verbindingen tussen producenten en afnemers van verschillende soorten duurzame energie.

In 2022 werken we met diverse projecten en initiatieven, waaronder twee grootschalige onderzoeken naar energy hubs voor bedrijventerreinen, verder aan de duurzame energie van vandaag en morgen. Daarmee ondersteunen we de overgang naar een aardgasvrije gebouwde omgeving en leveren we een bijdrage aan de versnelling van de Nederlandse energietransitie. Altijd verder komen, daar gaan we voor.

Wilt u ook verder komen met nieuwe energie? 

Meer weten over de infra voor nieuwe energie die Firan ontwikkelt, realiseert en beheert? Bekijk onze actuele projecten, en neem met vragen gerust contact op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!