Duurzame energiestromen in balans brengen: het wat, waarom en hoe

Er is steeds meer vraag naar slimme netwerken om lokaal opgewekte duurzame energie ook lokaal in te zetten. Hoe komen we dan tot een betrouwbare en efficiënte energievoorziening met maximale waarde voor alle betrokkenen? André Simonse, senior business developer bij Firan, vertelt over energiemanagementsystemen om lokale duurzame energiestromen in goede banen te leiden.

Waarom is lokaal energiemanagement zo belangrijk?

De internationale en landelijke klimaatdoelstellingen, de Regionale Energiestrategieën (RES’en) en de lokale Transitievisies Warmte betekenen dat de energietransitie in Nederland flink op stoom is gekomen. Er is een groeiende vraag naar duurzame warmte en waterstof, en er zijn steeds meer initiatieven voor de inzet van duurzame energie. Ondertussen staat de capaciteit van het gereguleerde elektriciteitsnetwerk onder druk.

Vernieuwende energie-oplossingen zoals cable pooling en energy hubs maken optimaal gebruik van de beschikbare netcapaciteit door vraag, opslag en aanbod lokaal te combineren. Bij cable pooling worden nabijgelegen wind- en zonneparken onderling verbonden via één netaansluiting. Energy hubs leggen slimme verbindingen tussen producenten en afnemers van verschillende soorten duurzame energie.

Voor lokale energienetwerken zijn de continue analyse, monitoring en aansturing van de energiestromen essentieel. Met een slim energiemanagementsysteem worden vraag en aanbod van warmte, waterstof en elektriciteit integraal en optimaal gebalanceerd. Zo ontstaat een efficiënt systeem dat aansluit bij de energievraag van gebruikers én dat producenten via een betrouwbaar en rendabel netwerk verbindt met afnemers.

Hoe werkt een duurzaam energiemanagementsysteem?

Firan werkt aan lokale energienetwerken die efficiënt gebruik maken van het potentieel van de Nederlandse energie-infrastructuur. Een slim energiemanagementsysteem regelt dan opwek, opslag, conversie en verbruik. Het systeem geeft real-time inzicht in de lokale energiestromen, en brengt vraag en aanbod steeds in een onderlinge balans.

Via een real-time interface ontsluit het Grid Control Platform signalen van de lokale netbeheerder over de actuele transportcapaciteit. Daardoor wordt een maximale opwek van duurzame energie mogelijk. De onafhankelijke koppeling met traders legt de basis om een optimaal rendement te halen uit de opwek.

Het energiemanagementsysteem zorgt dus voor een maximale toepassing en waarde van lokale duurzame bronnen én voor een optimale inzet en minimale belasting van het gereguleerde elektriciteitsnet.

Voor ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten van zon- en windprojecten zorgt energiemanagement voor grip op de afname van de opgewekte energie. Welke energie is er beschikbaar? Welke vraag is er in de buurt? Welke mogelijkheden zijn er voor opslag en levering? Door een slimme sturing op de verschillende parameters is steeds de juiste energie op het juiste moment op de juiste plek.

Welke goede voorbeelden zijn er al?

Het Grid Control Platform wordt al toegepast in diverse projecten voor de duurzame groei van ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden.

Slim energiemanagement is een integraal onderdeel van de energy hubs in bijvoorbeeld Alkmaar en Apeldoorn.

Het Grid Control Platform zorgt in Azewijn voor een aansturing van de directe lijnconstructie tussen de producent en gebruiker van duurzame energie.

Video afspelen

Balans in het duurzame energiesysteem van de toekomst

De slimme balancering van lokale energiestromen wordt steeds actueler en urgenter nu er allerlei concepten ontstaan met duurzame bronnen in de hoofdrol. Zo zijn er projecten met energy hubs met één producent en één afnemer op één locatie in de maak.

Ook wordt er gewerkt aan netwerken met meerdere opwekkers en diverse gebruikers die zich op verschillende nabijgelegen kavels bevinden. Daarbij zien we ook kansen voor een lokale uitwisseling van duurzame energie, wat extra waarde toevoegt voor de gebruikers.

Het Grid Control Platform verbindt dan deeloplossingen, zoals cable pooling, batterijopslag en gesloten distributiesystemen, tot een lokaal energienetwerk dat alles goed regelt. Van de balancering van de lokale energiestromen tot de efficiënte benutting van de beschikbare netcapaciteit.

De actuele ontwikkelingen en vernieuwende initiatieven maken duidelijk dat lokaal energiemanagement een belangrijke bijdrage levert aan verduurzaming van bedrijventerreinen, industriegebieden en andere locaties die werken aan klimaatneutraliteit. Het Grid Control Platform fungeert hierbij als een integraal systeem om warmte, waterstof en elektriciteit efficiënt in te zetten. Zelfs in regio’s waar nu (of mogelijk in de nabije toekomst) sprake is van netcongestie. Daarmee geeft de aanpak een extra impuls aan de Nederlandse energietransitie en zetten we samen de volgende stap naar een duurzame gebouwde omgeving.

Meer weten over slim energiemanagement?

Neem gerust contact met ons op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!