Energy hub voor XL Businesspark in Almelo biedt oplossing voor congestie

Netbeheerder Enexis, provincie Overijssel, Regionaal Bedrijventerrein Twente, ondernemers van XL Businesspark in Almelo, ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en Firan gaan een energy hub realiseren voor XL Businesspark. Deze oplossing zal daarmee bijdragen aan de congestie (‘file op het elektriciteitsnet’) in dit gebied.

Op steeds meer bedrijventerreinen en industriegebieden in Nederland groeit de vraag naar lokale duurzame energie, maar wordt het steeds problematischer om de opgewekte elektriciteit weer aan het overbelaste net kwijt te kunnen vanwege transportschaarste (congestie). Ook op XL Businesspark in Almelo is inmiddels sprake van congestie, voor duurzame opwek. Daardoor kunnen de bestaande bedrijven én de bedrijven in aanbouw geen extra elektriciteit terugleveren en sinds kort ook geen elektriciteit geleverd krijgen. De ondernemers hebben een collectief gevormd om samen een oplossing te vinden. Het collectief heeft als oplossingsrichting een energy hub gekozen, waardoor de bestaande ruimte op het net efficiënter gebruikt kan worden en Enexis hier mogelijk meer klanten kan aansluiten.

Van schetsontwerp naar realisatie

Provincie Overijssel en Regionaal Bedrijventerrein Twente hebben aan Firan gevraagd een schetsontwerp te maken voor de energy hub. Sinds eind 2021 hebben de betrokken partijen intensief de verschillende mogelijkheden van een energy hub onderzocht. Aan de basis van het huidige ontwerp liggen de energieprofielen van de 20 gevestigde bedrijven, die Firan in kaart gebracht heeft. Van deze bedrijven gaan er nu vijf deelnemen aan deze door Enexis aangewezen pilot. De intentie daartoe werd op 30 mei 2023 uitgesproken.

Het ontwerp van de energy hub, dat vanuit Firan samen met Enexis en de ondernemers is afgestemd, is klaar om in het najaar van 2023 gerealiseerd te worden. Vanaf dat moment kunnen de vijf eerste bedrijven profiteren van de collectieve ruimte op het bestaande elektriciteitsnetwerk.

Het is de bedoeling dat in een later stadium ook andere bedrijven op de energy hub van XL Businesspark aangesloten kunnen worden.

Energie uitwisselen en ervaring opdoen

Het primaire doel van deze pilot is dat de ondernemers op XL Businesspark elkaar gaan helpen door het balanceren van de vraag en het aanbod van elektriciteit. Zij gaan hun energiegebruik en -opwek real-time monitoren om het bestaande elektriciteitsnet optimaler te kunnen benutten. Er wordt gestart met het delen van de restcapaciteit in het net voor wat betreft teruglevering. Daarnaast heeft Enexis als doel om met deze pilot ervaring op te doen met het verdelen van netgebruik via een energy hub.

XL Business is één van drie pilots (naast Hessepoort in Zwolle en Kempisch Bedrijvenpark in Hapert) waamee Enexis onderzoekt of energy hubs in haar verzorgingsgebied een van de mogelijkheden is om congestie op te lossen.

Complex en uniek

In een energy hub wordt op slimme wijze lokaal energie opgewekt, opgeslagen, omgezet en weer (lokaal) gebruikt. Het ontwikkelen van de energy hub voor dit project was complex vanwege de diepgang van het energienet. Het ontwerpen was dusdanig complex, omdat het probleem zich concentreerde rondom teruglevering. Daarbij moeten de analyse van de netsituatie en de aangeslotenen – zowel degenen met een probleem als degenen zonder probleem – op elkaar afgestemd worden. Dat vraagt om nauw samenwerken tussen de verschillende partners en dat is voorheen nog niet eerder op deze schaal gedaan in dit gebied.

De energy hub op de bedrijventerrein XL Businesspark in Almelo is een initiatief van Enexis, provincie Overijssel, Regionaal Bedrijventerrein Twente, Firan, Oost NL, GLP Europe, Heylen Warehouses, Eurol en Combi Terminal Twente B.V.    .

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!