Energy hub voor XL Businesspark in Almelo als oplossing voor netcongestie

Ondernemers op XL Businesspark in Almelo werken samen met Firan en andere partners aan een energy hub om vraag en aanbod van energie in balans te brengen. Firan heeft het schetsontwerp gemaakt voor een energy hub die de beschikbare netcapaciteit optimaal benut. XL Businesspark is een van de pilots waarmee netbeheerder Enexis het potentieel van energy hubs als oplossing voor netcongestie onderzoekt.

Op steeds meer bedrijventerreinen en industriegebieden in Nederland groeit de vraag naar lokale duurzame energie, maar wordt het steeds problematischer om de opgewekte elektriciteit weer aan het overbelaste net kwijt te kunnen vanwege transportschaarste (netcongestie). Ook op XL Businesspark in Almelo is inmiddels sprake van congestie. Daardoor kunnen de bestaande bedrijven én de bedrijven in aanbouw hun duurzaam opgewekte elektriciteit niet terugleveren en sinds kort ook geen elektriciteit geleverd krijgen.

De ondernemers hebben een collectief gevormd om samen een oplossing te vinden. Het collectief heeft als oplossingsrichting een energy hub gekozen, waardoor de bestaande ruimte op het net efficiënter gebruikt kan worden en Enexis hierdoor mogelijk meer klanten kan aansluiten.

Van schetsontwerp naar realisatie

Provincie Overijssel en Regionaal Bedrijventerrein Twente hebben aan Firan gevraagd een schetsontwerp te maken voor de energy hub. Sinds eind 2021 hebben de betrokken partijen intensief de verschillende mogelijkheden van een energy hub onderzocht. Aan de basis van het huidige ontwerp liggen de energieprofielen van de twintig gevestigde bedrijven, die Firan in kaart gebracht heeft. Van deze bedrijven gaan er nu vijf deelnemen aan deze door Enexis aangewezen pilot. De intentie daartoe werd op 30 mei 2023 uitgesproken.

Het ontwerp van de energy hub, dat vanuit Firan samen met Enexis en de ondernemers is afgestemd, is klaar om in het voorjaar van 2024 gerealiseerd te worden. Vanaf dat moment kunnen de vijf eerste bedrijven profiteren van de collectieve ruimte op het bestaande elektriciteitsnetwerk.

Het is de bedoeling dat in een later stadium ook andere bedrijven op de energy hub van XL Businesspark aangesloten kunnen worden.

Energie uitwisselen en ervaring opdoen

Het primaire doel van deze pilot is dat de ondernemers op XL Businesspark elkaar gaan helpen door het balanceren van de vraag en het aanbod van elektriciteit. Zij gaan hun energiegebruik en energieopwek real-time monitoren om het bestaande elektriciteitsnet optimaler te benutten. Er wordt gestart met het delen van de restcapaciteit in het net voor wat betreft teruglevering. Daarnaast wil Enexis met deze pilot ervaring op te doen met het verdelen van netgebruik via een energy hub.

XL Business is één van drie pilots (naast Hessepoort in Zwolle en het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert) waamee Enexis onderzoekt of energy hubs in haar verzorgingsgebied een van de mogelijkheden is om netcongestie op te lossen.

Complex en uniek

In een energy hub wordt op slimme wijze lokaal energie opgewekt, opgeslagen, omgezet en weer (lokaal) gebruikt. Het ontwikkelen van de energy hub voor dit project was complex vanwege de diepgang van het energienet. Het ontwerpen was dusdanig complex, omdat het probleem zich concentreerde rondom teruglevering. Daarbij moeten de analyse van de netsituatie en de aangeslotenen – zowel degenen met een probleem als degenen zonder probleem – op elkaar afgestemd worden. Dat vraagt om nauw samenwerken tussen de verschillende partners en dat is voorheen nog niet eerder op deze schaal gedaan in dit gebied.

De energy hub op de bedrijventerrein XL Businesspark in Almelo is een initiatief van Enexis, provincie Overijssel, Regionaal Bedrijventerrein Twente, Firan, Oost NL, GLP Europe, Heylen Warehouses, Eurol en Combi Terminal Twente B.V.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!