Keuzetool voor energy hubs in Gelderse gemeenten

Bedrijventerreinen in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) verkennen de mogelijkheden van een energy hub. Stichting Strategische Board Stedendriehoek, Firan, Hogeschool Saxion en ROCC ontwikkelden een afwegingskader voor de beste rechtsvorm voor de juridische organisatie van de samenwerking.

Energy hubs leggen slimme verbindingen tussen de productie, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie. De lokale energienetwerken zorgen voor een optimale inzet van de beschikbare netcapaciteit, en creëren daarmee nieuwe ruimte voor de duurzame groei van ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden.

Bedrijventerreinen in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) zijn aan de slag met de ontwikkeling van een energy hub. Een uitdaging daarbij is om de juiste rechtsvorm te bepalen. Hoe regelen de deelnemers de juridische samenwerking op het gebied van energie? Is een besloten vennootschap, coöperatie of stichting de meest kansrijke optie? Welke afwegingen en keuzes over de juridische organisatie van het lokale energienetwerk zijn er?

Overzicht van de beste opties

Stichting Strategische Board Stedendriehoek, Firan, Hogeschool Saxion en ROCC ontwikkelden een afwegingskader [PDF], dat inzichten geeft over de juridische organisatie van de samenwerking aan de energy hub. Het kader geeft ondernemers en gebiedsregisseurs inzichten over de verschillende rechtsvormen voor de energy hub. De uitkomsten zijn een gedegen basis voor een gestructureerd gesprek en een onderbouwde besluitvorming, uitgaande van de lokale omstandigheden en de wensen van de deelnemers.

In het afwegingskader komen vijf thema’s aan de orde. Het gaat om het zelforganiserende vermogen van het samenwerkingsverband, de primaire doelstelling van de energy hub, de regels voor veranderingen in de samenstelling van het collectief, de afspraken over besluitvorming, en de omgang met financiële kansen en risico’s. Door gezamenlijk de thema’s  te doorlopen, worden de belangrijkste keuzes en de beste opties duidelijk.

Succesvolle ontwikkeling van energy hubs

Het afwegingskader is in de praktijk getoetst in twee Gelderse gemeenten: bedrijventerrein De Mars in Zutphen en A1 Bedrijvenpark in Deventer. De ervaringen laten zien dat een duidelijk beeld ontstaat van de meest passende rechtsvorm voor de energy hub. Het afwegingskader ondersteunt daarmee de succesvolle ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de energy hub.

Stichting Strategische Board Stedendriehoek en Firan delen actief de inzichten uit het afwegingskader, zodat ook andere bedrijventerreinen in Nederland handreikingen krijgen om de juridische basis voor energy hubs goed te regelen.

Het afwegingskader voor de juridische organisatie van een energy hub in de regio Stedendriehoek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Stichting Strategische Board Stedendriehoek, Firan en ROCC, ondersteund door Hogeschool Saxion. Stichting Strategische Board Stedendriehoek is het netwerk van de Regio Stedendriehoek, de bestuurlijke samenwerking tussen acht Gelderse gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. De stichting stelde voor het project een subsidie ter beschikking.

Laatste actualisatie 22 mei 2024

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!