Slim netwerk voor producenten en gebruikers van duurzame energie in Zutphen

De Mars in de gemeente Zutphen is met ruim tweehonderd ondernemingen en vijfduizend medewerkers een van de grootste bedrijventerreinen in de provincie Gelderland. Het is ook een circulair gebied met een grote energievraag. Samen met de ondernemers, Cleantech Regio en de gemeente Zutphen werkt Firan aan slimme infra-oplossingen die optimaal gebruik maken van het potentieel van lokale duurzame energie.

Met een directe lokale koppeling tussen De Mars en nabijgelegen windturbines zouden de ondernemers op het bedrijventerrein in een groot deel van de energievraag kunnen voorzien met duurzame stroom, zo blijkt uit een eerste onderzoek van Firan. In het vervolg van het project nemen we de gehele alternatieve energievoorziening voor het bedrijventerrein onder de loep.

Directe lokale koppeling tussen producent en afnemer

Firan maakte het schetsontwerp voor een directe lokale koppeling tussen bedrijventerrein De Mars en drie nieuwe windturbines in de nabijheid van Zutphen. De opgewekte windenergie wordt dan direct gedistribueerd van producent naar afnemer. Er is geen transport vereist via een drukbezet elektriciteitsnet. Dat verkleint de risico’s van netcongestie en vermindert de maatschappelijke kosten voor het netbeheer.

Een directe lokale koppeling tussen de windturbines en het bedrijventerrein zou een separate aansluiting op het elektriciteitsnet overbodig maken. Dat levert De Mars een flinke kostenbesparing op en vergroot de efficiency van het windpark.

Slim netwerk voor de toekomst

De slimme infra-oplossing van Firan maakt het mogelijk om in de toekomst meerdere producenten en afnemers op het decentrale energienetwerk aan te sluiten. Daardoor ontstaat een veelzijdige en veerkrachtige energy hub die klaar is voor de toekomst. De Mars, Firan en andere betrokken partijen verkennen hiervoor de verschillende opties, waaronder de lokale productie van groene waterstof, en de integrale aansturing van stroom, warmte en waterstof.

Met de plannen voor een duurzame lokale energievoorziening is De Mars een koploper in smart grids in Nederland. De koploperpositie past bij de visie en ambities van de gemeente Zutphen, die inzet op een economisch sterk en divers bedrijventerrein dat zo veel mogelijk gebruik maakt van lokale hernieuwbare energie en steeds verder innoveert richting een circulaire omgang met grondstoffen.

Het ontwerp voor een duurzame energievoorziening voor De Mars is een samenwerking tussen het bedrijventerrein, Cleantech Regio, de gemeente Zutphen en Firan.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!
Waterstof als duurzaam alternatief

In deze animatie is te zien hoe waterstofnetwerken bedrijfsprocessen en vervoermiddelen verduurzamen.

Video afspelen