Eerste blauwdruk online voor energy hubs op bedrijventerreinen

Het project “Energy Hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare Energie” (kort: EIGEN) heeft een eerste versie gepubliceerd van een blauwdruk voor een energy hub op een bedrijventerrein. Firan is een van de deelnemers aan het consortium dat de blauwdruk ontwikkelt, en werkt ook mee aan de vervolgstappen.

Met een energy hub stemmen ondernemers op een bedrijventerrein de vraag, het aanbod en de opslag van lokaal opgewekte energie onderling op elkaar af. Het lokale energienetwerk stelt de ondernemingen in staat om duurzaam door te groeien, ondanks netcongestie.

In vier stappen naar een energy hub

De nieuwe blauwdruk van het driejarige project “Energy Hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare Energie” (kort: EIGEN) geeft ontwikkelaars de praktische handvatten om in vier stappen een energy hub te realiseren.

Als deelnemer aan het consortium deelt Firan expertise op het gebied van de engineering en het energiemanagement van energy hubs. Daarnaast leveren we een sterke inhoudelijke bijdrage aan de blauwdruk, onder meer vanuit onze ervaringen met vernieuwende projecten op bedrijventerreinen en onze kennis van de organisatorische, juridische, technische en financiële aspecten van energy hubs.

EIGEN-project: van stappenplan naar blauwdruk

Het doel van het EIGEN-project is om een systematisch uitgewerkt stappenplan te ontwikkelen om grootschalig opgewekte duurzame energie lokaal toepasbaar te maken op bedrijventerreinen. Het stappenplan wordt aangevuld met een modulaire set praktische tools, die op diverse bedrijventerreinen worden getest. Daarmee ontstaat een onderbouwde en geteste blauwdruk die een impuls geeft aan de grootschalige uitrol van energy hubs op bedrijventerreinen.

Betrouwbare concepten voor energy hubs

Alliander werkt samen met twaalf partners, waaronder dochterondernemingen Firan, Dep, ENTRNCE en Liander, aan de uitvoering van het EIGEN-project. Het project wordt mogelijk gemaakt met een bijdrage vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) die RVO uitvoert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en richt zich op de ontwikkeling en uitrol van betrouwbare concepten voor energy hubs.

De recent verschenen blauwdruk is een eerste versie, die het consortium de komende periode verder ontwikkelt en valideert. Op verschillende bedrijventerreinen vinden daarvoor pilots plaats. Een van de potentiële locaties is Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord, waar Firan al samenwerkt aan een energy hub voor de uitwisseling van zonne-energie tussen de ondernemingen die er zijn gevestigd.

Meer weten over de mogelijkheden van energy hubs voor bedrijventerreinen? Bekijk onze oplossingen en neem voor vragen gerust contact met ons op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!