Unieke samenwerking in tegengaan netcongestie Zeeland

Op Tholen is op de bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen een pilot gestart om met een energy hub met batterij de ruimte op het lokale elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Het is de eerste keer dat een netbeheerder in Nederland een groepsovereenkomst aangaat voor een energy hub. 

Op dinsdag 26 september werd de groepscapaciteitsovereenkomst tussen Renewable Energy Community (REC) Tholen en netbeheerder Stedin ondertekend. Energietransitieplatform ON E Target is mede-ondertekenaar. Firan maakte, als onderdeel van ON E Target, eerder het ontwerp van de energy hub met batterij.

Binnen de energy hub op Tholen gaat een groep ondernemers onderling vraag en aanbod van duurzame energie op elkaar afstemmen, gezamenlijk energie inkopen en soms zelfs energie uitwisselen. Door samen te werken kunnen de bedrijven op individueel niveau hun business uitbreiden en verduurzamen waar dat anders niet mogelijk is door het overbelaste elektriciteitsnet.

Stap voor stap op weg

Bijna vijf jaar geleden startten Firan en ON E Target met een haalbaarheidsonderzoek om te bekijken of bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en navolgend Welgelegen in Tholen energiepositief en CO₂-neutraal gemaakt konden worden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat dit mogelijk is – en er veel potentieel ligt op de terreinen. Firan heeft vervolgens de ontwerpen van de energy hub gemaakt, waaronder de collectieve batterij.

De ondertekening van de groepsovereenkomst is voor de betrokken partijen de tweede stap in het proces om de energy hub op de bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen te lanceren. Er zijn meerdere ondernemers die de samenwerking binnen de energy hub willen aangaan. Om kennis en ervaring op te doen, wordt in eerste instantie met vier ondernemers gestart.

Firan heeft mede ondersteund bij het inpasbaar maken van de groepsovereenkomst met Stedin. Afgelopen maart vond de eerste stap plaats met het ondertekenen van een contract om een gemeenschappelijk batterij te bestellen. De laatste stap is naar verwachting begin 2024 wanneer de batterij geplaatst wordt.

Unieke samenwerking, nieuwe contractvorm

Dit is de eerste keer dat een netbeheerder in Nederland zo’n groepsovereenkomst aangaat voor een energy hub. De overeenkomst – met een gezamenlijk gecontracteerd transportvermogen – levert veel voordelen op voor de deelnemende bedrijven. Zoals de mogelijkheid tot (verder) verduurzamen van bedrijfsactiviteiten. Het gezamenlijk gebruiken en inkopen van energie en flexibele assets (zoals batterijen en  warmtenetten). Én gedeelde kosten voor het gezamenlijk verwerven van energiemanagement en expertise op het gebied van energie en verduurzaming. De overeenkomst levert ook voordelen op voor de regionale netbeheerder, omdat hun klanten hun ondernemingen kunnen uitbreiden en verduurzamen, zonder extra capaciteit van het elektriciteitsnet af te nemen.

In de aanloop naar de start van deze pilot hebben alle betrokken partijen veel lessen geleerd, waaronder de ontwikkeling van een groepscapaciteitscontract. Als het Stedin lukt om deze contractvorm door te ontwikkelen, zodat het op grotere schaal kan worden aangeboden, dan zal deze contractvorm in 2024 aan meer klanten beschikbaar worden gesteld. En dat is een nieuwe mijlpaal die de ontwikkeling van energy hubs zal stimuleren.

Enorme boost voor realisatie van energy hubs

André Simonse, Senior Business Developer bij Firan: “De uitdaging voor het realiseren van een energy hub ligt vooral in het slim combineren van opwek, opslag en verbruik. Door goed samenwerken zal de positieve impact van de energy hub voor de deelnemende partijen en het elektriciteitsnet van Tholen erg groot zijn. De ondertekening van de groepsovereenkomst geeft een enorme boost aan de ontwikkeling en realisatie van energy hubs. Niet alleen hier op Tholen, maar ook in andere delen van Nederland waar Firan actief is.”

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!