Unieke samenwerking in tegengaan netcongestie Zeeland

Op de bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen op Tholen is een pilot van Stedin, ON E Target en Firan gestart om het lokale elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Het is de eerste keer dat een netbeheerder in Nederland een groepsovereenkomst aangaat voor een energy hub. 

Op dinsdag 26 september werd de groepscapaciteitsovereenkomst tussen Renewable Energy Community (REC) Tholen en netbeheerder Stedin ondertekend. Energietransitieplatform ON E Target is mede-ondertekenaar. Firan maakte het ontwerp voor de energy hub met batterij.

Binnen de energy hub op Tholen gaat een groep ondernemers onderling vraag en aanbod van duurzame energie op elkaar afstemmen, gezamenlijk energie inkopen en soms zelfs energie uitwisselen. Door samen te werken kunnen de bedrijven op individueel niveau hun business uitbreiden en verduurzamen waar dat anders niet mogelijk is door het overbelaste elektriciteitsnet.

Stap voor stap op weg

Firan en ON E Target hebben met een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om na te gaan of bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen in Tholen energiepositief en CO₂-neutraal gemaakt kunnen worden. Het onderzoek heeft laten zien dat er veel potentieel ligt op de terreinen. Firan heeft vervolgens de ontwerpen voor een energy hub gemaakt, onder andere voor de inzet van de collectieve batterij.

De ondertekening van de groepsovereenkomst is voor de betrokken partijen de vervolgstap in het proces om de energy hub op de bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen te lanceren. Er zijn meerdere ondernemers die de samenwerking binnen de energy hub willen aangaan. Om kennis en ervaring op te doen, wordt in eerste instantie met vier ondernemers gestart.

Unieke samenwerking, nieuwe contractvorm

Het is de eerste keer dat een netbeheerder in Nederland een groepsovereenkomst aangaat voor een energy hub. De overeenkomst – met een gezamenlijk gecontracteerd transportvermogen – levert veel voordelen op voor de deelnemende bedrijven. Zoals de ruimere mogelijkheid tot (verdere) verduurzaming van bedrijfsactiviteiten, de collectieve inkoop van energie en flexibele assets (zoals batterijen en warmtenetten), en de gezamenlijke financiering van energiemanagement.

Ook voor de regionale netbeheerder is de aanpak van toegevoegde waarde. De deelnemende ondernemingen kunnen de bedrijfsactiviteiten uitbreiden en verduurzamen, zonder extra capaciteit van het elektriciteitsnet af te nemen. De betrokken partijen verwachten dat de doorontwikkeling van groepscapaciteitscontracten een impuls geeft aan de toepassing van energy hubs.

Enorme boost voor realisatie van energy hubs

André Simonse, Senior Business Developer bij Firan: “De uitdaging voor het realiseren van een energy hub ligt vooral in het slim combineren van opwek, opslag en verbruik. Door goed samenwerken zal de positieve impact van de energy hub voor de deelnemende partijen en het elektriciteitsnet van Tholen erg groot zijn. De ondertekening van de groepsovereenkomst geeft een enorme boost aan de ontwikkeling en realisatie van energy hubs. Niet alleen hier op Tholen, maar ook in andere delen van Nederland waar Firan actief is.”

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!