Energy hub in ontwikkeling voor bedrijventerrein InnoFase

In februari 2023 heeft Firan samen met ondernemers van bedrijventerrein InnoFase, de gemeente Duiven, de provincie Gelderland, netbeheerder Liander en andere projectpartners de intentie onderschreven om aan de slag te gaan met een energy hub.

Smart Energy Hub InnoFase in Duiven is een van de pilots van het programma Smart Energy Hubs van Oost NL. Een energy hub legt een slimme verbinding tussen de productie, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie. Een slim energiemanagementsysteem regelt de analyse, monitoring en sturing van het lokale energienetwerk. Daarnaast verkennen de projectpartners de mogelijkheden voor een warmtenet en een waterstofnetwerk.

Lokaal energiemanagement

De implementatie van een lokaal energiemanagementsysteem voor bedrijventerrein InnoFase is de eerste stap in de ontwikkeling van de energy hub. “De ondertekening van de intentieovereenkomst is een mijlpaal, omdat InnoFase echt aan de slag gaat met de ontwikkeling van de energy hub”, aldus André Meijer, directeur van Firan. “Door de energie vooral lokaal te gebruiken en de capaciteit van het elektriciteitsnet maximaal in te zetten, kunnen ondernemers op het bedrijventerrein verder groeien en verduurzamen.”

Video over de ins en outs van Smart Energy Hub InnoFase

Duurzaam bedrijventerrein

Synergiepark InnoFase is een bedrijventerrein van 66 hectare dat langs de A12 in Duiven ligt. Het is in Oost-Nederland de vestigingsplaats voor ondernemingen die actief zijn in de circulaire economie. De komende jaren zal direct ten oosten van het terrein een energiepark worden ontwikkeld met ruimte voor zo’n 90 hectare aan zonneparken en 5 tot 8 nieuwe windturbines.

Samen met de ondernemers op het bedrijventerrein richt InnoFase zich voornamelijk op het hergebruik van grondstoffen en energie. Dit gebeurt via de onderlinge uitwisseling van in- en uitgaande stromen, zoals elektra, water, biogas, biomassa en restmaterialen. Daarmee besparen de ondernemingen op grondstoffen, energie, transport en ruimte. Daarnaast hebben de deelnemers aan de energy hub de intentie om waterstofproductie te organiseren en om de onderlinge warmte-uitwisseling door te ontwikkelen.

Koploper in Gelderland

In Gelderland is InnoFase een koploperlocatie. Gedeputeerde Helga Witjes van de provincie Gelderland: “Overheid en bedrijfsleven gaan hier op het bedrijventerrein samenwerken aan het realiseren van een energy hub, waardoor lokaal opgewekte duurzame energie in de vorm van elektriciteit, warmte en waterstof weer lokaal afgezet kan worden. Daardoor kunnen we netcongestie verminderen en de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES) voor Gelderland sneller realiseren.”

Samenwerking voor positieve impact

Op steeds meer locaties, zoals bedrijventerreinen en industriegebieden, ontstaat een complexe vraag naar lokale duurzame energie. Tegelijkertijd kunnen grootschalige zonnevelden en windparken de opgewekte elektriciteit niet altijd goed kwijt. Bijvoorbeeld omdat via het gereguleerde elektriciteitsnet onvoldoende transport mogelijk is, of omdat de onderstations waarop de energieproducenten worden aangesloten erg ver weg liggen.

“De uitdaging voor een energy hub ligt in een slimme combinatie van opwek, opslag en verbruik. In het geval van InnoFase zoeken we naar een integratie van elektriciteit, warmte en waterstof. Er zijn veel partijen nodig om een energy hub te realiseren. Een nauwe samenwerking vergroot de positieve impact voor alle deelnemende partijen”, aldus Haike van de Vegte, senior business developer bij Firan.

 

Meer weten over de bijdrage van Firan aan uw duurzame ambities?

Neem gerust contact met ons op.

Delen op social media