Energy hub in ontwikkeling voor bedrijventerrein InnoFase

Op 16 februari heeft Firan samen met ondernemers van bedrijventerrein InnoFase, gemeente Duiven, Provincie Gelderland, netbeheerder Liander en andere projectpartners de intentie onderschreven om samen de energy hub, waarvan Firan het schetsontwerp gemaakt heeft, te gaan realiseren voor dit bedrijventerrein. Een flinke stap voorwaarts in het verder verduurzamen van InnoFase.

Smart Energy Hub InnoFase in Duiven maakt als pilot onderdeel uit van het programma Smart Energy Hubs van Oost NL. In een energy hub komen diverse duurzame energiestromen samen in een decentraal netwerk. Het netwerk op bedrijventerrein InnoFase zal opwek, opslag, conversie en verbruik van lokaal opgewekte energie en lokaal af te zetten energie continu in balans brengen door middel van het Grid Control Platform. Naast het Grid Control Platform gaan we op InnoFase ook aan de slag met een warmte- en waterstofnetwerk.

Lokaal energiemanagementsysteem

De energy hubs van Firan maken optimaal gebruik van lokale duurzame energie en zorgen voor regie over opwek, opslag, conversie en verbruik. Daarbij is het mogelijk om directe verbindingen te leggen tussen verschillende soorten duurzame energie én tussen producenten en gebruikers van groene stroom. Hiervoor realiseren we netaansluitingen, directe lijnverbindingen, en systemen voor opslag, conversie en energiemanagement.

Het lokale energiemanagementsysteem voor bedrijventerrein InnoFase, gebaseerd op het Grid Control Platform, is de eerste stap die gezet zal worden in de ontwikkeling van deze energy hub. Daarmee kan deze energy hub een oplossing bieden voor de groeiende vraag naar elektriciteit en het volle elektriciteitsnetwerk in de regio (congestieproblematiek).

“De ondertekening van de intentieovereenkomst is een grote mijlpaal, omdat we voor InnoFase nu echt aan de slag gaan met het ontwikkelen van een energy hub, die werkt op basis van een lokaal energiemanagementsysteem”, aldus André Meijer, algemeen directeur bij Firan. “Door de energie vooral lokaal te gebruiken en de capaciteit van het elektriciteitsnet maximaal in te zetten, kunnen bedrijven op bedrijventerrein InnoFase blijven groeien en verder verduurzamen.”

Video over de ins en outs van Smart Energy Hub InnoFase

Duurzaam bedrijventerrein

Synergiepark InnoFase is een bedrijventerrein van 66 hectare dat langs de A12 in Duiven ligt. Het is in Oost-Nederland de vestigingsplaats voor ondernemingen die actief zijn in de circulaire economie. De komende jaren zal direct ten oosten van het terrein een energiepark worden ontwikkeld met ruimte voor zo’n 90 hectare aan zonneparken en 5 tot 8 nieuwe windturbines.

Samen met de bedrijven die op het terrein liggen, richt InnoFase zich voornamelijk op het hergebruik van grondstoffen en energie. Dit gebeurt met onderlinge uitwisseling van in- en uitgaande stromen, zoals elektra, water, biogas, biomassa en restmaterialen, waarmee de bedrijven kunnen besparen op primaire grondstoffen, energie, transport en ruimtebeslag. Ook is er intentie tot het toevoegen van waterstofproductie in de vorm van een elektrolyser en het verder koppelen van warmte tussen de bedrijven onderling. Een energy hub met een Grid Control Platform én waterstofproductie én warmtekoppeling is een optimale energy hub.

Koploper in Gelderland

In Gelderland is InnoFase een koploperlocatie. Gedeputeerde Helga Witjes van Provincie Gelderland: “Overheid en bedrijfsleven gaan hier op het bedrijventerrein samenwerken aan het realiseren van een energy hub, waardoor lokaal opgewekte duurzame energie in de vorm van elektriciteit, warmte en waterstof weer lokaal afgezet kan worden. Daardoor kunnen we netcongestie verminderen en de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES) voor Gelderland sneller realiseren.”

Samenwerking noodzakelijk

Op steeds meer locaties, zoals bedrijventerreinen en industriegebieden, ontstaat een complexe vraag naar lokale duurzame energie. Tegelijkertijd kunnen grootschalige zonnevelden en windparken de opgewekte elektriciteit niet altijd goed kwijt. Bijvoorbeeld omdat via het drukbezette publieke net onvoldoende transport mogelijk is, of omdat de onderstations waarop de energieproducenten worden aangesloten erg ver weg liggen.

“De uitdaging voor een energy hub ligt in het slim combineren van opwek, opslag en verbruik. In geval van InnoFase voor de combinatie van elektriciteit, warmte en waterstof. Er zijn veel partijen nodig om een energy hub te realiseren. Door samen te werken kan de positieve impact voor de deelnemende partijen erg groot zijn”, aldus Haike van de Vegte, businessontwikkelaar bij Firan.

Delen op social media