Nieuwe matching tool onthult kansen voor combinatie zon- en windenergie

Zonnepanelen met schapen

Firan lanceert de renewable energy matching tool. Hiermee wordt zichtbaar waar lokale koppelingen mogelijk zijn tussen wind- en zonneparken, en tussen producenten en afnemers van groene stroom.