Nieuwe stappen richting nieuwe energie: onze topprojecten van 2020

Firan werkt aan vernieuwende energie-infrastructuren voor gebouwen, gebieden en gemeenten. Als dochteronderneming van Alliander hebben we in 2020 samen met collega’s en partners nieuwe stappen gezet naar de duurzame energie van de toekomst. Onze duurzame warmtenetten en slimme energie-concepten brengen de Nederlandse energietransitie verder.

Publieke warmtenetten leveren een belangrijke bijdrage aan de warmtetransitie. De open infrastructuur en het onafhankelijke beheer maken het mogelijk om het potentieel te benutten van bijvoorbeeld biomassa, collectieve warmte- en koudeopslag, aquathermie, aardwarmte en restwarmte uit datacenters.

Samen aan de slag met duurzame warmte

In 2020 heeft Firan in verschillende Nederlandse gemeenten voortgang geboekt met de realisatie van publieke warmtenetten. We zijn aan de slag in onder meer Gelderland, Noord-Holland en Overijssel. Samen met initiatieven zoals Stichting Warmtenetwerk en WarmingUP werken we aan kennisontwikkeling over duurzame, betrouwbare en betaalbare concepten. Op die manier vinden we steeds meer oplossingen voor actuele uitdagingen in de warmtetransitie, zoals de veranderende wet- en regelgeving, de succesvolle samenwerking in lokale warmteketens en de businesscase voor aardgasvrije woningen.

CO2-reductie in 2020

De infra van Firan levert een wezenlijke bijdrage aan CO2-reductie: in totaal hebben huishoudens en bedrijven in 2020 11.500 ton CO2-uitstoot voorkomen door gebruik te maken van de aardgasvrije warmte en duurzame koude die via onze netten worden geleverd. In 2020 zijn bijna 10.000 Woning Equivalenten (WEQ) aangesloten op onze warmtenetten, ruim 2.800 meer dan het jaar ervoor.

Hoogtepunten uit onze warmteprojecten in 2020

Open warmtenet voor Zaanstad

Het eerste open warmtenet van Nederland, dat opereert in Zaanstad-Oost, is gerealiseerd door Warmtenetwerk Zaanstad B.V., een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zaanstad, Firan en de provincie Noord-Holland. Dankzij de open structuur maken alle leveranciers en afnemers straks onder dezelfde voorwaarden gebruik van de warmte-infrastructuur. Het warmtenet wordt in eerste instantie gevoed door een lokale kleinschalige biomassacentrale. We treffen inmiddels voorbereidingen om ook nieuwbouwwoningen aan te sluiten én koppelingen te maken met nieuwe producten, leveranciers en gebruikers.

Verduurzaming van de warmtenetten in Amsterdam

In verschillende wijken in Amsterdam verkent Firan samen met partners en bewoners welke energie-infrastructuren het beste passen bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de buurt. Hier liggen veel kansen voor warmtenetten die gebruikmaken van restwarmte van
datacenters en aquathermie. Zo ondersteunen we in de wijken Middenmeer Noord en Amstel III de lokale initiatieven om warmtenetten te voorzien van restwarmte uit nabijgelegen datacenters. In Buikslotermeer vindt onderzoek plaats naar een bronnet met restwarmte uit grote rioolleidingen.

Koploperprojecten in Gelderland

Op een groeiend aantal plekken in Gelderland brengen we de lokale en regionale warmtetransitie verder. Firan is er actief in drie proeftuinen van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken: Apeldoorn (Kerschoten), Arnhem (Elderveld) en Huissen. We zijn daarnaast betrokken bij de pilot van moederbedrijf Alliander om een Buurt Energie Systeem te ontwikkelen voor de Nijmeegse wijk Hengstdal, dat behoort tot de tweede tranche van proeftuinen.
Verder zijn we al langere tijd aan de slag met het warmtenet in Dukenburg in Nijmegen. Daarnaast startten we in 2020 samen met de provincie Gelderland, de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Culemborg, Ede, Lingewaard, Nijmegen en Wageningen een haalbaarheidsonderzoek naar een publiek warmte-infrabedrijf voor de regio.

Nieuwe stappen richting de duurzame warmte van de toekomst

In samenwerking met partners zoals gemeenten en woningcorporaties is Firan in verschillende steden in Nederland actief betrokken bij nieuwe warmtenetten. In 2020 zijn onze samenwerkingsverbanden in onder meer de gemeenten Haarlem en Wageningen versterkt. Verder startten we onderzoeken en initiatieven in onder meer de regio Rijnland. Het warmtenet in Hengelo, dat slim gebruik maakt van lokale industriële restwarmte en is aangemerkt als het meest innovatieve warmtenet van Nederland, wordt verder uitgebreid.

Ook zonne- en windenergie efficiënt benutten

Het jaarverslag van Alliander, met de titel Samen slagvaardig, laat onder andere zien dat de opwek van duurzame energie in het verzorgingsgebied in 2020 is gegroeid. Het opgestelde vermogen van zonne-energie en windenergie is significant toegenomen. Steeds meer klanten maken gebruik van duurzame energie, en er zijn steeds meer publieke laadpalen voor elektrisch vervoer. Met vernieuwende infrastructuren zoals cable pooling en energy hubs levert Firan oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënt te benutten en de productie van duurzame energie verder te vergroten. Zo brengen we samen de energietransitie verder.

Meer weten

Meer weten over de infra voor nieuwe energie die Firan ontwikkelt, realiseert en beheert? Bekijk de praktijkvoorbeelden, lees meer over onze werkwijze, volg ons nieuws, of neem direct contact op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!